info@nordichealthlab.com

Nordic Health Lab
Danneskiold-Samsøes Allé 41
1434 København
Danmark

We co-create sustainable health innovation
Partnere:
Hvad vi gør
Gatekeepers, Bridge-Builders & Accelerators

Nordic Health Lab skaber et fundament for fremtidens sundhedsløsninger ved at danne bro mellem det offentlige sundhedsvæsen og private aktører.

Det gør vi gennem afdækninger af det offentliges behovs, træning af startups, så de kan pitche deres koncept til hospitaler og kommuner samt ved at matche og accelerere udviklingen af fremtidens innovative sundhedsløsninger.

Ved at matche kommercielle aktører og vidensinstitutioner med det offentlige sundhedssystem, sikrer vi vores fælles sundhed i fremtiden.

Seneste Projekter
Nyt testforløb på Nordsjællands Hospital. Unik løsning fra NordInsight kan mindske risici for patienter og frigøre personaleressourcer

Testforløb på NOH

5 testforløb i efteråret 2022

NHL faciliterer fem forskellige testforløbet de næste tre måneder

Testforløb afsluttet på Regionshospitalet Horsens. Løsning klar til implementering

Regionshospitalet Horsens tager løsning i brug

NHL fokuserer på bæredygtige sundhedsløsninger
Vores kerneområder:

Vores fokus er på økonomisk, socialt og miljøbevidst bæredygtighed

Vi bliver flere mennesker, og vi lever​ i længere tid – mange med kroniske sygdomme. Som konsekvens skal sundhedsvæsenet behandle flere borgere men uden tilstrækkelige ressourcer til rådighed.​ Det giver et voldsomt pres i sundhedsvæsenet. Derfor skal der flere offentlig-private samarbejder til, der kan skabe nye, radikale sundhedsløsninger til gavn for alle.
På denne måde skaber vi bedst nogle bæredygtige sundhedsløsninger.

Vi deler bæredygtige sundhedsløsninger op i tre dele:

Sundhed i hjemmet​
Løsninger, der muliggør behandling og monitorering af borgere i hjemmet.

Forebyggelse
Løsninger, der sikrer tidlig erkendelse af sygdomme og øger chancerne for rettidig håndtering.

Brugeroplevelse
Løsninger, der forbedrer oplevelsen for borgere, patienter, personale og pårørende.

NHL Image