info@nordichealthlab.com

Nordic Health Lab
Danneskiold-Samsøes Allé 41
1434 København
Danmark

30.05.2022
KRONIK: Sundhedsvæsenet har brug for at invitere andre indenfor for at sikre sig til fremtiden

“Hvis vi ikke insisterer på innovation, eksterne partnerskaber og bæredygtige sundhedsløsninger, kollapser sundhedssystemet.”

NHL’s direktør Henrik Schødts har sammen med hospitalsdirektør i Gødstrup, Poul Michaelsen og hospitalsdirektør på Nordsjællands hospital Bente Ourø Rørth skrevet en kronik i Jyllands-Posten om, hvilke rammer der er brug for for at lykkes med at udvikle de nødvendige sundhedsløsninger.

Det lykkes kun, hvis der også er fokus på at samarbejde på tværs og på at implementere de innovative løsninger. Det kræver, at vi prioriterer det og vil frigøre de nødvendige ressourcer. Sådan kan vi sammen skabe en innovationsrevolution, der kan afhjælpe det voldsomt stigende pres i sundhedsvæsenet.

(Tegning: Rasmus Sand Høyer, Jyllands-Posten.)

“Der er flere udfordringer, før man til fulde kan optimere og aflaste arbejdsbyrden gennem innovation. Innovation kræver prioritering af ressourcer og opmærksomhed. Vi er generelt begejstrede for innovationen, men vi er ikke gode nok til at fokusere og prioritere. Samtidig opfatter vi måske implementering som et lidt kedeligt og nødvendigt onde. ”

Innovation fylder for lidt i regeringens sundhedsreform. Det er nødvendigt at gå sammen om effektive løsninger til nogle af de store udfordringer, der venter os i det offentlige sundhedsvæsen.

For få læger og sygeplejersker i forhold til det stigende pres. Stigning i antallet af ældre og livsstilspatienter. Samtidig er der flere behandlingsteknologiske

muligheder, mens borgernes forventninger stiger, og der kommer nye krav i form af faglige anbefalinger.
Det er nogle af de tunge udfordringer, det danske sundhedsvæsen står overfor.

Vores evne til at tackle kroniske livsstilssygdomme og det stigende antal ældre bliver derfor nøglen til at sikre fremtidens sundhedsvæsen, så det lever op til de forventninger, borgerne har. Alt dette sætter sundhedssystemet under voldsomt pres, fordi der ikke kan mobiliseres ressourcer nok til udfordringerne. Punkterne i regeringens nye sundhedsreform er en start i arbejdet med at optimere nogle dele af sundhedsvæsenet, men udspillet har ikke i sig selv nok tyngde til at kunne løfte den stigende sundhedsbyrde.

Med sit sundhedsudspil vil regeringen sætte retningen for et robust

sundhedsvæsen i fremtiden. Det kræver øget fokus på forebyggelse, større kvalitet i det nære sundhedsvæsen, stærkere samarbejde på tværs af sektorer, mere tid til den enkelte patient og udnyttelse af teknologi.

 

 

Vi vil meget gerne høre dine meninger om emnet, så vi sammen kan skabe en bedre fremtid for sundhedsvæsenet.

Læs artiklen online her 

Læs artiklen som pdf. her