info@nordichealthlab.com

Nordic Health Lab
Danneskiold-Samsøes Allé 41
1434 København
Danmark

07.09.2022
Årets tredje pitch day: Startups pitcher for sundhedsvæsenet

For tredje gang i år pitchede innovative startups til NHL’s Screenings Committee med henblik på at starte et testforløb på NHL’s partnerhospitaler og kommuner.

Den røde tråd for de fleste løsninger er, at de frigør ressourcer for klinikere og højner kvaliteten af behandlingen for patienter og borgere.
Til pitch-dagen fremlagde virksomhederne deres koncepter og forklarede, hvordan de kan øge værdi til både patienter, sundhedspersonale og pårørende landet over.

Alle startups har været en del af NHL’s udviklingsforløb, hvor de er blevet trænet i at levere en skarp præsentation til sundhedsvæsenet. Næste skridt i forløbet er at få møder med interesserede hospitaler og kommuner, der vil teste virksomhedernes innovative løsninger.

Se videoen fra dagen ved at klikke på ‘play’

Virksomhederne der er med i dette NHL-udviklingsforløb er:  

Sundbesked
I dag taler billeder og systemer ikke sammen og ressourcerne bruges uhensigtsmæssigt. SundBesked gør det muligt for sundhedsfaglige og patienter at tage og dele billeder på en nem, sikker og lovlig måde og på den måde forhindre lange behandlingstider. Løsningen er bygget af klinikere til klinikere og patienter. Udviklet af læger og IT-profiler.

IMP Scandinavia:
Søvnløshed og psykisk lidelse går hånd i hånd, og det er krævende for både de indlagte patienter og sundhedspersonalet. IMP Scandinavias løsning til trådløs monitorering af patienter afhjælper problemet. Løsningen hedder Intelligent Monitoring Patch, og måler puls og aktivitetsniveau, hvilket kan erstatte de fysiske natlige tilsyn. Dette sikrer patienterne ro og mulighed for uforstyrret hvile, samtidig med at plejepersonalet har en konstant finger på pulsen, hos alle patienter, der har et patch påsat. Løsningen giver røget livskvalitet, sikkerhed og bedre søvn.

Yuman

Har skabt robotten, Buddy, der afhjælper sygeplejersker med transportopgaverne, så de kan fokusere på deres egentlige patientopgaver. Robotten transporterer varer, og kan rulle udenom mennesker og ting på gangene. Den frigør tid og ressourcer samtidig med, at den optimerer arbejdsgange for sundhedspersonalet.

SENS

Indlagte ældre medicinske patienter bruger i gennemsnit 70-90 % af tiden i sengen og kun 3-5% enten stående eller gående. Der mangler ressourcer til mobilisering af patienter. Sens løsning er en plastbaseret sensor, der måler mobilisering af patienten. Den kan sidde på i 14 dage. Klinisk dokumenteret effekt for mere aktiv tid, som skaber øget livskvalitet, bedre kondition og mindre tab af muskelmasse.

MeasureLet

15% af alle indlagte patienter får ordineret et væskeregnskab. ”MeasureletToilet” er et højteknologisk toilet som automatisk måler urin og afføring i adskilte mål og sender data til patientjournalen. Løsningen frigiver sygeplejer-ressourcer, giver bedre behandling og hurtig udskrivelse. Derudover forbedrer løsningen sygehus-hygiejnen, da afføring og urin ikke transporteres rundt i afdelingen.

Syncsense

Syncsense er en livsforbedrende digital træningsteknologi til fysisk og kognitiv VR-træning af samfundets mest svækkede og inaktive ældre og mennesker med handicap. VR-løsningen er et nyt redskab som terapeuter og plejepersonale kan anvende til at gøre træning sjov og motiverende – og fremmer fysisk, kognitiv og social aktivitet. I dag har tusindvis af patienter og borgere muligheden for at VR-træne og komme på virtuelle naturoplevelser mens de er indlagt på hospitaler, midlertidige døgndækkede rehabiliteringspladser, plejecentre og bo- og neurorehabiliteringscentre