info@nordichealthlab.com

Nordic Health Lab
Danneskiold-Samsøes Allé 41
1434 København
Danmark

14.03.2023
Allerød kommune bliver Nordic Health Labs første partnerkommune

Bedre borgeroplevelser og sundhedsløsninger, der bl.a. forbedrer personalets arbejde. Det er nogle af målene for det nye partnerskab mellem Allerød Kommune og Nordic Health Lab. Grundkernen i samarbejdet er således at accelerere nye innovative sundhedsløsninger til gavn for både kommunen, borgere og virksomheder.

NHL’s tætte samarbejde med fx iværksættere, universiteter og medicoindustrien er en klar styrke, og som den første kommune tilslutter Allerød Kommune nu sig dette innovative økosystem. Med afsæt i kommunens behov kan NHL matche kommunen med virksomheder og partnere i økosystemet samt pege på de nyeste muligheder, der er til gavn for både borgere og medarbejdere.

“Vi glæder os også over at, dette er starten på opbyggelsen af samme stærke netværk for kommuner, som vi har for partnerhospitaler på tværs af regionerne i dag”
— Jesper Juel-Helwig, Adm. dir. i Nordic Health Lab

Administrerende direktør for Nordic Health Lab, Jesper Juel-Helwig, forklarer hvorfor Allerød kommune er et godt match med Nordic Health Lab:

”Vi er glade for at få Allerød Kommune med som vores første kommunepartner, da det er en kommune, der netop prioriterer udvikling gennem samskabelse og har fokus på, at innovation skal have konkret effekt for både borgere og medarbejdere. Desuden deler kommunen borgere med vores partnerhospital, Nordsjællands Hospital, hvilket skaber et stærkt grundlag for at facilitere test af behandling og monitorering i eget hjem i fællesskab med både kommunen og hospitalet. Derudover glæder vi os også over at, dette er starten på opbyggelsen af samme stærke netværk for kommuner, som vi har for partnerhospitaler på tværs af regionerne i dag.”

Karsten Längerich, der er borgmester i Allerød Kommune, ser positivt på samarbejder og siger:

”Ligesom alle de andre 97 kommuner i Danmark skal vi finde nye og bedre måder at løse vores opgaver på. Vi ser nemlig ind i en fremtid med væsentlig flere opgaver, der skal løses – bl.a. med flere ældre og flere sundhedsudfordringer – såsom stigende mentale udfordringer hos børn og unge. Alt dette samtidig med, at der er færre hænder til at løse opgaverne”, siger Längerich og fortsætter:

”Det tager vi meget alvorligt, og ét af de spor, vi forfølger, er at styrke vores innovation, hvor opgaver løses på anderledes måder – fx ved at benytte VR-briller til bevægelse for beboere på plejehjem, der både gør øvelsen sjovere, og som kan laves uden, at personalet behøver at være der ”,

”Helt konkret betyder det nye partnerskab, at vi kan teste løsninger, der gør, at medarbejderne i højere grad kan fokusere på de borgernære opgaver og få deres faglighed i spil. Vi skal også teste løsninger, der gør hverdagen lettere for borgerne. For eksempel gennem genoptræning, forebyggelse og redskaber til behandling”, slutter Karsten Längerich

“Helt konkret betyder det nye partnerskab, at vi kan teste løsninger, der gør, at medarbejderne i højere grad kan fokusere på de borgernære opgaver og få deres faglighed i spil”
— Karsten Längerich, borgmester i Allerød Kommune

Ifølge kommunen er der behov for at få de innovative ideer hurtigere og tættere på den kommunale hverdag. Den daglige drift og kerneopgaven er et vigtigt fokus i hverdagen for både ledere og medarbejdere på kommunens skoler, daginstitutioner og plejehjem, og nye ideer er svære at afprøve og afdække i en travl hverdag. Derfor vil partnerskabet i højere grad understøtte adgangen til at tænke anderledes og nyt i forhold til de behov, kommunen ser.