info@nordichealthlab.com

Nordic Health Lab
Danneskiold-Samsøes Allé 41
1434 København
Danmark

28.11.2023
Bornholms Hospital forventer at købe og implementere Syncsense’s VR-løsning

Efter at have testet Syncsense® VR træningsløsning på Bornholms Hospital, forventer hospitalet at købe og implementere løsningen til træning af inaktive patienter. Datoen for køb er endnu ikke oplyst. 

Løsningen består af en bevægelsessensor (der monteres på træningscykler), en tablet, samt en VR-brille med VR-optagelser fra naturen og byen.

 

Nordic Health Lab har faciliteret samarbejdet og været ansvarlig for evalueringen af testresultaterne samt denne rapport.

Testforløbet har varet fra medio april til medio september 2023, og det er blevet  testet på medicinsk sengeafsnit i samarbejde med fysio- og ergoterapien.

 

Hovedkonklusioner

  • VR-træning giver en god oplevelse for indlagte patienter
  • Løsningen er et godt redskab til at skabe motivation til mobilisering af indlagte patienter.
  • Hospitalet ønsker derfor at indkøbe løsningen og få yderligere erfaring med mobilisering af indlagte patienter.
  • Arbejdsgangen har ikke tilladt, at løsningen kunne afprøves til selvtræning, da testcyklerne ikke har understøttet dette.
  • Personalet vurderer dog, at patienter godt kan selvtræne efter at have fået vist løsningen, og såfremt træningscyklernes kvalitet forbedres.

Testforløbet er et godt eksempel på værdifulde forløb, der kan forbedre patienternes hospitalsoplevelse. I dette specifikke tilfælde var patienterne også motiverede til at blive mobiliseret. Eksemplet viser også vigtigheden af ​​gode offentlig-private partnerskaber med det formål at forbedre sundhedsvæsenet med teknologi.

Mange tak til de involverede parter for et værdifuldt forløb.