info@nordichealthlab.com

Nordic Health Lab
Danneskiold-Samsøes Allé 41
1434 København
Danmark

14.03.2024
Budskaber fra Sund Skalering (Event med Dansk Industri og Danske Regioner)

Sammen med Dansk Industri og Danske Regioner holdt vi i Nordic Health Lab konferencen Sund Skalering den 12. marts 2024.
Her satte vi fokus på, hvordan vi kan udbrede innovation i sundhedsvæsenet, så løsninger kan komme flere til gavn. Derudover havde vi inviteret over 40 forskellige virksomheder, der viste deres løsninger til sundhedsvæsenet.

Under billedet kan du se nogle af de vigtigste budskaber fra oplægsholderne.

NHL Image

Velkomst og intro, Peder Søgaard-Pedersen, DI Life Science.

Det politiske budskab om behov for skalering af de innovative løsninger er ikke forankret alle steder. Borgere skal kunne være selvhjulpne, og sundhedsvæsenet skal kunne mærke værdien.

Vi har jo mål om at være verdens bedste land til at bruge sundhedsteknologi. Derfor skal vi også holde på sundhedsvirksomhederne. Det kræver, at vi rykker fra taler til svære samtaler (hvordan finder vi penge, skepsis over løsninger, lokalvalidering). Derudover skal implementering indtænkes fra start, og det skal være muligt for sundhedsvirksomheder at tjene penge i Danmark.

Dansk Industri argumenterer for, at det er vigtigt at holde på sundhedsvirksomheder, så Danmark bliver et attraktiv marked for dem.
“Det skal være muligt for sundhedsvirksomheder at tjene penge i Danmark.”
— Peder Søgaard-Pedersen, Branchedirektør, DI Life Science.

Martin Magelund, vicedirektør, Rigshospitalet

  • Hvad kræver det, hvis vi skal accelerere?
    Kulturen for at ville accelerere skal være der. Det samme med incitamenter og organisationer, som fjerner barrierer og understøtter. Derudover skal vi bruge finansiering og samarbejde bedre.
  • Hvordan fjerner vi barrierer?
    Vi skal gøre juraen forståelig, og italesætte rammer, brug af data, udveksling af teknologier etc. Derudover skal vi finde fælles metode og ressourcer, se på markedsafdækning, effektvurdering, facilitering og understøttelse. Innovation skal frigive ressourcer men ikke nulsumsspil. Vi skal indtænke lånefinansieret skalering.
Martin Magelund fra Rigshospitalet mener, at vi skal blive bedre til at formidle og skalere på tværs af landet.
“Innovation er ikke noget, vi outsourcer, men noget vi insourcer.”
— Martin Magelund, vicedirektør, Rigshospitalet

Testforløb og behovsdrevet innovation (Mette Marklund, cheflæge, Billeddiagnostisk afd. Nordsjællands hosp. og Simon Elliot Thomassen, CEO, NordInsight)

Det er vigtigt at blive eksponeret for nye løsninger, for nogle gange ved man ikke, at man har et behov. Ved at co-create sammen med en virksomhed, kan man skabe en løsning, der passer godt. Men det er vigtigt at sætte rammen under testforløb og give ejerskab til medarbejdere, og at have tålmodighed. For innovation er sjældent en lineær proces.

For virksomheder er det en fordel at lære sundhedsvæsenet at kende indefra, for de tænker anderledes end  sundhedsvæsenet, og de skal forstå konteksten og arbejdsgange. Startups kan ikke udvikle løsninger hvis afdelinger/myndigheder ikke åbner dørene til samarbejde.
Nordic Health Lab er en vigtig brobygger og indsamler behov og undersøger startups med OPI-aftaler og jura.

“Man skal også være klar til at investere i sundhedsteknologi, selvom løsningen ikke er helt klar. Det kræver, at vi ændrer tilgangen i indkøbsprocessen”
— Mette Marklund, cheflæge, Billeddiagnostisk Afdeling på Nordsjællands Hospital
Mette Marklund fra Nordsjællands Hospital og Simon Elliot Thomassen fra NordInsight fortalte om, hvordan de sammen har forbedret og implementeret NordInsights MR-løsningen til skanninger.

Jesper Juel-Helwig. Stabschef på Rigshospitalet og tid. direktør i Nordic Health Lab

Behovsdrevet innovation – fællessprog for effektvurdering
Vi skal bygge en stærkere bro mellem virksomheder og sundhedsvæsenet og møde sundhedsvæsenets behov. Løsninger skal kunne idriftsættes, og skal skabe et stærke udviklingsmiljø.
Derudover skal vi fokusere på at forbedre valideringsfasen, dokumentere ordentligt allerede første gang, og finde et fællessprog.

"Vi skal også se på, hvordan vi får vi dækket et funding gap til at kunne accelerere de innovative sundhedsløsninger," Jesper Juel-Helwig. Stabschef på Rigshospitalet og tid. direktør i Nordic Health.

Mary El​​izabeths Hospital er fremtidens børnehospital og et offentligt-privat partnerskab om udvikling af verdens bedste børnehospital. Hvad er fremtidsperspektiverne ift. skalering?
Merete Lange, Projektdirektør for Mary Elizabeths Hospital og Centerdirektør for Juliane Marie Centeret på Rigshospitalet

Målet er at Mary Elizabeths Hospital kan bidrage til et nyt blik på patientbehandling, som er andet og mere end at diagnosticere sygdom. Partnerskabet bag byggeriet har gjort det muligt at tænke forskning, uddannelse og et sammenhængende forløb ind som en integreret del af byggeriet helt fra projektets start. Det giver enestående muligheder for forskere, og for nytænkning ifht. behandlingsforløb og brugeroplevelsen.

Hospitalet vil teste og afprøve koncepter på Rigshospitalets afdelinger i de eksisterende faciliteter, nye som gamle, og også tests i deres testhus opført netop til dette formål.

Region Hovedstaden, Rigshospitalet og Ole Kirk's Fond gik i 2016 sammen i et partnerskab om byggeriet af Mary Elizabeths Hospital.
“Fokus er patienten, der altid er i centrum. Der skabes et sted, der er tilpasset patientens og familiernes helbredsmæssige behov, men også deres følelsesmæssige behov. ”
— Merete Lange, Projektdirektør for Mary Elizabeths Hospital og Centerdirektør for Juliane Marie Centeret på Rigshospitalet

Hvad er værdien af innovative løsninger for borgere og medarbejdere i sundhedsvæsenet, og hvordan kan skalering øge den værdi? 

Sif Broby Madsen, Chef for It & Digital udvikling i ÆldreSagen
Kirsten Salling, konsulent i Dansk Sygeplejeråd

Velfærdsteknologi kan øge livskvalitet, men udviklingen kræver co-creation med medarbejdere – men også borgere/patienter, så løsningerne passer til målgruppen, og så man ikke overser arbejdsgange etc.
Man skal også tænke både driften og hele implementeringsprocessen ind fra start. Drivfaktor skal ikke kun være for at spare hænder/penge, men på at øge livskvalitet.

Der er mangel på en strategi og modeller for national skalering.

Sif Broby Madsen, ÆldreSagen og Kirsten Salling, Dansk Sygeplejeråd var enige om, at borgere og patienter gerne vil bruge nye løsninger, hvis de er tilpasset målgruppen.
“Det er vigtigt at kigge på behov fra forskellige vinkler og involvere alle målgrupper fra start. ”
— Sif Broby Madsen, Chef for It & Digital udvikling i ÆldreSagen

Hvordan styrker vi rammerne for innovation og skalering på tværs af sundhedssektoren?
Adam Wolf, Danske regioner. 

Innovation skal bidrage til at fremtidssikre sundhedsvæsnet,  frigøre arbejdskraft og øge behandlingskvaliteten. Det skal derfor i højere grad udbredes på tværs af sundhedsvæsenet.
Men vi er dårlige til at udvikle tværsektorielle løsninger. Blandt andet. pga. kassetænkning eller fordi vi hellere selv vil opfinde end at låne noget, der allerede er skabt og velfungerende. Forskning og udvikling finansieres i højere grad end implementering og drift. Der mangler implementeringskompetencer og – ikke mindst – ressourcer til implementering.

Der er derfor behov for et nationalt center for sundhedsinnovation, for at fremme udvikling, afprøvning og national udrulning af arbejdskraftfrigørende sundhedsløsninger. Centret kan sikre identificering og efterspørgsel efter en ny type løsninger på tværs af sundhedsvæsenets sektorer samt danne rammerne for koordinering på nationalt plan. Nordic Health Lab blev nævnt som et naturligt led i denne sammenhæng.

Danske Regioner har sammen med Dansk Industri, Danske Patienter og Lægeforeningen foreslået et nationalt center for sundhedsinnovation.
“Vi skal gøre innovation til en kerneopgave i sundhedsvæsenet. Det kan frigøre arbejdskraft og øge behandlingskvaliteten.”
— Adam Wolf, Danske Regioner
Over 40 virksomheder viste deres innovative sundhedsløsninger frem.

Andre budskaber fra dagen 
Det handler altid om patienterne, så leverandørerne skal inddrage kunder/brugere. Samtidig skal det være muligt for sundhedsvirksomhederne at tjene penge i DK.
Vi skal gøre det nemmere for klinkerne at skabe innovation og sørge for, at virksomheder kommer i kontakt med de rigtige. Derudover skal vi implementere det, der allerede findes.

NHL Image