info@nordichealthlab.com

Nordic Health Lab
Danneskiold-Samsøes Allé 41
1434 København
Danmark

28.01.2022
Dansk Industri – Life Science skriver om NHL

“Nordic Health Lab skaleres , så virksomhederne modnes og på sigt gøres klar til kaptialsøgning.” Det skriver Dansk Industri om NHL her

Første gang Industriens Fond investerede i NHL var i 2018, og i sommeren 2021 fik NHL endnu en bevilling på 10 mio. kr. fra Industriens Fond, da de mener, at NHL’s koncept er til gavn for flere aktører. Thomas Hofman-Bang, adm. direktør, Industriens Fond, forklarer:

Nordic Health Lab har siden den første bevilling oplevet stor efterspørgsel fra virksomheder på rådgivning og hjælp til at udvikle og teste løsninger i et hospitalsmiljø. Ligeledes har der vist sig et særligt stort behov fra startups til support i innovationsforløbene. Industrien Fond ønsker derfor igen at støtte projektet for at styrke fokus på at modne virksomheder og til at søge kapital. Fonden har også et ønske om at gøre projektet nationalt, hvorfor testarenaerne udvides til flere danske hospitaler.

“Vi er glade for projektet, da virksomheder nu i endnu højere grad får en unik adgang til lige præcis de aktører, processer og praktikere, som deres produkter og løsninger henvender sig til. Produktet kan nu hurtigt evalueres og tilpasses i en virkelighedsnær kontekst, hvilket gør vejen fra prototype til færdigt produkt kortere. ”
— Thomas Hofman-Bang, adm. direktør, Industriens Fond.