info@nordichealthlab.com

Nordic Health Lab
Danneskiold-Samsøes Allé 41
1434 København
Danmark

08.08.2023
Debatindlæg med Dansk Industri: konkrete udfordringer skal vendes til løsninger for sundhedsvæsenet og private virksomheder

Vi har skrevet et debatindlæg i Sundhedsmonitor sammen med Dansk Industri. Det handler om helt konkrete forslag til, hvordan vi kan vende konkrete udfordringer til løsninger for sundhedsvæsenet og private virksomheder.

Nogle af vores forslag er:

Først og fremmest bør der skabes et nationalt overblik over offentligt finansierede forsknings- og innovationsprojekter samt et krav om en forudgående simpel markedsafdækning, der sikrer, at der ikke allerede findes eksisterende løsninger.

Derudover skal alle projekter, der direkte eller indirekte sigter mod udvikling af produkter og løsninger, der kræver certificering (CE, MDR mv.), mindst have én privat virksomhed med som partner i projektet.

For at sikre en bedre ressource- og kapacitetsudnyttelse samt en ensartet proces for spin-out og fortolkning af lovgivningen (statsstøtteregler mv.) bør der etableres én national juridisk enhed på tech-transfer området.

 

Nye strukturer og nationalt overblik

Regionerne bør derudover opsætte et klart mål om, at der over en femårig periode opnås afledte effekter som f.eks. frigørelse af arbejdskraft eller reduktion af indlæggelsestid for en samlet værdi af mindst to mia. kr. på tværs af sygehuse, kommuner og almen praksis.
Det kan ske gennem udfordringsdrevne, værdibaserede indkøb af digitale og teknologiske løsninger eller medicinsk udstyr.

Derudover skal der: 

Færre udbud fokuseret på laveste pris, men mere samarbejde

Lånepulje og værdibaserede indkøb