info@nordichealthlab.com

Nordic Health Lab
Danneskiold-Samsøes Allé 41
1434 København
Danmark

10.12.2021
Event om fremtidens bæredygtige sundhedsløsninger

1. marts 2022 kl. 13 i Børssalen

Her inviterer Nordic Health Lab og Dansk Erhverv til eventet: Fremtidens bæredygtige sundhedsløsninger.

Til eventet kan du møde testarenaer, startups, SMV’er, virksomheder & samarbejdspartnere.

Du kan også høre om, hvordan vi bygger bro mellem offentlig-private partnerskaber, samt hvordan vi understøtter overgangen fra test til implementering

Glæd dig blandt andet til nogle inspirerende keynote-speakers, som Peter Lund Madsen og Brian Mikkelsen, der giver stof til eftertanke. Peter Lund Madsen vil blandt andet tale om fællesskabets betydning for sundheden.

Eventet varer cirka 3 timer, og det er GRATIS at deltage.

Det detaljerede program er på vej.

Peter Lund Madsen er en af keynote speakerne. Han vil blandt andet tale om fællesskabets betydning for fremtidens sundhed, og om hvordan man får mere tilfredse patienter.
Hvad er bæredygtige sundhedsløsninger?

Vi specialiserer os i støtten af bæredygtige sundhedsløsninger, der er økonomisk, socialt og/eller miljømæssigt bæredygtige. 

Indenfor dette søger vi løsninger i tre primære kerneområder.

Sundhed i hjemmet​
Vi bliver flere mennesker, som lever​ i længere tid – mange med kroniske sygdomme. Som konsekvens skal sundhedsvæsenet behandle flere borgere, men med de samme ressourcer til rådighed.​
Behandling og monitorering af patienter i hjemmet via nye teknologier vil øge patienttilfredsheden, løfte behandlingsbyrden og øge livskvalitet for borgere. 

Diagnostik
Jo tidligere sygdomme og lidelser diagnosticeres, jo større er chancerne for at sikre rettidig behandling. Tidlig diagnose af sygdomme og lidelser øger chancerne for at sikre rettidig behandling og forebygger behovet for indlæggelser og operationer. 

Skræddersyede patientforløb
Psykiske lidelser og mentalt stress sætter et stadigt større pres på det danske sundhedssystem. Jo bedre vi kan skræddersy løsninger til de enkelte patientforløb, jo bedre bliver patientoplevelsen, og jo mere optimeret bliver personalets arbejdsgang. 

Bæredygtig sundhed kan også være løsninger, der fokuserer på: 

Social bæredygtighed
Løsninger, der sikrer lige adgang til sundhed, pleje og behandling for alle på tværs af sociale klasser. For eksempel på tværs af køn, økonomi og geografi. 

Økonomisk bæredygtighed
Løsninger, der enten mindsker sundhedsvæsnets udgifter, frigør ressourcer eller sikrer, at disse bliver brugt bedst muligt – til gavn for både personale, patienter og borgere.

Miljømæssig bæredygtighed
Løsninger, der sikrer grøn bæredygtighed på tværs af sundhedsvæsnet – f.eks. via teknologier og materialer, der udleder mindre CO2, mindsker energiforbruget, reducerer brugen af forurenende kemi eller lignende.