info@nordichealthlab.com

Nordic Health Lab
Danneskiold-Samsøes Allé 41
1434 København
Danmark

20.01.2022
NHL i Børsen

Nordic Health Lab hjælper startups med at få en fod indenfor sundhedsvæsenet. Det har Børsen skrevet en artikel om, som både er online her og findes i printudgaven den 20. januar 2022. Børsen skriver, at NHL screener virksomheder og sætter deres produkter op i mod behovene på hospitaler og i kommuner. Derefter matcher vi virksomhederne med de relevante testarenaer på hospitaler, hvor de kan teste deres innovative sundhedsløsninger med henblik på implementering.

En af de virksomheder, som vi i NHL har sat i kontakt med sundhedsvæsenet, er Syncsence, der laver VR-løsninger til borgere med bevægelsesbesvær. Sansestimulerende VR-træning hjælper ældre og mennesker med handicap med at blive mere selvhjulpne. Samtidig understøtter VR-løsningen sundhedspersonalet i at løse kerneopgaven på en lettere og smartere måde, så ressourcerne kan blive brugt der, hvor der er mest brug for dem.

Har dit firma også en innovativ løsning til sundhedsvæsenet? Du er velkommen til at kontakte os for at se, om vi kan hjælpe dig videre i sundhedsvæsenets komplekse økosystem.