info@nordichealthlab.com

Nordic Health Lab
Danneskiold-Samsøes Allé 41
1434 København
Danmark

12.09.2022
NHL Morning Talk: Hvordan påvirker din forestillingsevne fremtiden?

Vidste du, at vi selv kan være med til at løfte samfundets sundhed og velfærd ved at forbedre vores forestillingsevne?

Til NHL’s Morning Talk den 9. September holdt Sara Gry Striegler fra Dansk Design Center et inddragende oplæg om, at vi selv kan gøre en del ved fremtidscenarierne.
Men har vi mistet evnen til at forestille os, at ting kan være anderledes?

Pointer fra oplægget og gruppedebatterne:

  • Der findes ikke kun ét fremtidsscenarie. Vi skal have åbnet sundhedsvæsenet op for alternative scenarier.
  • Hvis vi tænker, at der findes forskellige slags fremtider, kan vi ændre vores fokus og valg og dermed være med til at forme nutiden, der vil påvirke fremtiden.
  • Vi skal initiere eksperimenter og implementere det ind i strategierne.
  • Sundhedsvæsenet skal tage det lange seje strejk og tænke langsigtet fra starten af en løsning. For eksempel gennem alsidige partnerskaber.
  • Teknologi er ikke løsningen på alt. Vi skal også se på den sociale, økonomiske og naturmæssige aspekter. Vi har brug for en mere nuanceret måde at se på teknologi, for tech reder os ikke nødvendigvis.

Dansk Design Center mener, at der er håb for fremtiden, da mange mennesker er opsat på at ændre ting til det bedre.

Oplægget lagde op til gruppediskussion, og det var nogle meget spørgelystne deltagere. Oplægget er en del i rækken af NHL’s Morning Talks, som vi afholder cirka en gang om måneden.