info@nordichealthlab.com

Nordic Health Lab
Danneskiold-Samsøes Allé 41
1434 København
Danmark

15.07.2021
Nordic Health Lab bliver landsdækkende

Efter tre lærerige år med både udfordringer og værdifulde læringer har Industriens Fond og Nordic Health Labs samarbejdspartnere sikret, at initiativet kan udvides til at være landsdækkende. Dermed er der udsigt til at flere nye og innovative sundhedsløsninger bliver udviklet og taget i brug til gavn for patienterne.

Det er planen indenfor 3 år at ekspandere også i andre nordiske lande.

Fra august 2021 blev Nordic Health Lab (NHL red.) udvidet til også at dække hospitalerne i Horsens og Gødstrup. Det sker samtidig med, at der startes et tæt samarbejde med Den Sociale Kapitalfond. Derved udvides omfanget af sundhedsløsninger og startups/virksomheder tilbydes samtidigt at blive en del af Den Sociale Kapitalfonds accelerator program.

NHL har fra sin lancering i 2018 været tænkt som en nyskabelse og et unikt tilbud indenfor sundhedsinnovation. Afsættet har været, at hospitaler/kommuner kan teste borgernære sundhedsløsninger i tæt samarbejde med virksomheder/startups.

Stort behov for NHL

Behovet og interessen har været stor, men arbejdet har også vist sig at være kompliceret af de specialiserede og regulerede forhold på sundhedsområdet. De første tre år har NHL haft projekter med både større etablerede virksomheder på områder som hjerteflimmer og diabetes, men også testet løsninger med brug af kunstig intelligens i akutmodtagelsen, en digital forløbsassistent for først patienter på hospitalet og senest hos borgerne i kommunen. Andre eksempler på NHLs virke er projekter med at udvikle fodtøj til at forebygge fald.

Sundhedsløsninger ind i borgernes hjem

Med NHL 2.0 (som er titlen for det landsdækkende setup) intensiveres samarbejdet med landets kommuner. Sundhedsydelserne flytter sig i disse år med hast fra hospitalet til kommunerne og til borgernes hjem, og her har startup miljøet optimale forudsætninger for at udvikle løsninger så borgernært som muligt. NHLs rolle som match-maker og testarena for nye løsninger på området for de mest almindelige sygdomme åbner op for nye partnerskaber og øger ikke mindst sandsynligheden for, at virksomheder, der tester deres løsninger kan rejse yderligere støtte til at kommercialisere deres produkt. NHL er således et stærkt bidrag til den nylig besluttede Life Science strategi om et styrket iværksættermiljø og tættere offentlige-private samarbejder.

Jesper Lok bliver bestyrelsformand

Med det nye setup i Nordic Health Lab sker der også en række justeringer i persongalleriet. Jesper Lok indtræder som ny formand, som også omfatter professor John Renner Hansen, Claus Rehfeld samt Henrik Schødts, der indtil ny ledelse er på plads vil udgøre NHLs ledelse.

Den nye bestyrelsesformand Jesper Lok ser frem til at ”Nordic Health Lab efter en svær start udfolder sin unikke position som bindeled mellem erhvervslivet og det offentlige sundhedssystem. Jeg fornemmer en meget stor opbakning til NHL’s brobyggerfunktion for både at give adgang til kommuner og hospitaler og i forhold til at have fokus på at implementere flere af de fantastiske løsninger, der udvikles i det danske økosystem af start-ups til gavn for både dansk erhvervsliv som det danske samfund og sundhedsvæsenet”

NHL kan blive game changer

Thomas Hofman-Bang direktør i Industriens Fond siger: ”Nordic Health Lab skal bidrage til at flere projekter går fra test til implementering og give virksomhederne bedre udviklingsmuligheder og dermed styrke deres konkurrenceevne. Vi har fra starten set Nordic Health Lab som en nyskabelse i sundhedsverdenen, der kan bringe nye idéer og løsninger ud til patienterne, og med udvidelsen af NHL til at dække hele landet kan det blive en game changer og manifestere Danmarks position i verdenseliten indenfor sundhedsinnovation.”