info@nordichealthlab.com

Nordic Health Lab
Danneskiold-Samsøes Allé 41
1434 København
Danmark

04.03.2024
Nyt partnerskab med FIERS i regi af Sjællands Universitetshospital

Vi er glade for at indgå i et stærkt partnerskab med FIERS i regi af Sjællands Universitets Hospital.

Formålet er at styrke og optimere test af virksomheders innovative sundhedsløsninger, samt at skabe værdi for både patienter, medarbejdere og samfundet.

Ricco Dyhr, Sygehusdirektør for Sjællands Universitetshospital, er ikke i tvivl om potentialet for partnerskabet:

”På det operationelle og strategiske plan er dette partnerskab win-win for både FIERS og Nordic Health Lab, hvor styrker skærpes, svagheder mindskes og mulighederne vokser. Jeg ser, at vi kan etablere ét af Danmarks stærkeste innovationsset-ups; et set-up, hvor både start-ups fra ind- og udland kan spille ind, og hvor medarbejderne på sygehusene i endnu højere grad kan komme til at arbejde med innovative løsninger, der er tæt på den kliniske praksis. Det er en enestående mulighed for at fremme innovation og kvaliteten i vores sundhedsvæsen, der med vores fokus på behandling til kronikere og ulighed i sundhed også vil gavne samfundet som helhed”.

Nordic Health Lab ser meget frem til et styrket samarbejde i regionen, og glæder sig blandt andet over muligheden for at hjælpe virksomheder med mere specialiserede løsninger ved nu også at have universitetshospitaler med i partnerkredsen. Derudover kan vi med partnerskabet accelerere samarbejde og vidensdeling med førende nationale og internationale økosystemer – til gavn for flere borgere.

Mere i Sundhedsmonitor her

“Win-win-partnerskabet vil styrke innovative sundhedsløsninger og bekæmpe ulighed i sundhed.”
— Ricco Dyhr, Sygehusdirektør for Sjællands Universitetshospital