info@nordichealthlab.com

Nordic Health Lab
Danneskiold-Samsøes Allé 41
1434 København
Danmark

11.05.2023
Oversigt over innovationsbehov på tværs af vores partnerhospitaler
Nordic Health Lab har i samarbejde med partnerhospitaler på tværs af tre regioner udarbejdet en oversigt over nogle af de innovationsbehov, som sundhedsindustrien kan tage udgangspunkt i når der skal udvikles relevante løsninger.
Behovskataloget identificerer tværgående udviklingsbehov på vores partnerhospitaler, og er delt op i temaerne: ’optimeret arbejdskraft’ og ’forbedret personale- og brugeroplevelse.’ Oversigten hjælper også til at skabe bedre matches mellem de innovative virksomheder og de faktiske behov på hospitalerne.

Det er en forudsætning for os i Nordic Health Lab at kende vores partners innovationsbehov. Derfor indgår vi i en proces, hvor vi sammen med hospitalernes innovationskonsulenter, afdelingsledelser og hospitalsdirektioner identificerer de forskellige behov.

På den måde kan vi:

“Sikre at vi matcher virksomhedernes innovative løsninger med de faktiske behov på hospitalerne. ”
“Identificere tværgående udviklingsbehov fra hospitalerne, som innovationsmiljøerne og sundhedsindustrien kan udvikle nye løsninger til.”