info@nordichealthlab.com

Nordic Health Lab
Danneskiold-Samsøes Allé 41
1434 København
Danmark

27.04.2022
Pitch Day: Virksomheder møder klinikere og Screening Committee

Der var både tænkt på optimering af patientmonitorering, hånddesinfektion, oplæringsprocesser, sporing af underernæring og screening af patienter. Løsningerne kommer fra seks forskellige virksomheder, der den 26. april pitchede deres koncepter til et hold af innovationskonsulenter fra hospitaler, til klinikere og til NHL’s Screening Committee.

De innovative løsninger kan frigøre ressourcer, optimere arbejdsgange og forbedre patientforløb, derfor lyttede panelet meget interesseret og havde en række spørgsmål til virksomhederne.

NHL klargør virksomhederne til pitch
NHL’s opgave har været at hjælpe virksomhederne med at klargøre sig til denne store dag, så de kunne præsentere deres løsninger skarpt til målgruppen. Det er anden gang, vi afholder Pitch Day. Tredje rul er i august.

Næste skridt er møder med hospitaler, der kunne være interesserede i løsningerne.

Axigram
Screening af patienten i akutmodtagelsen for at visualisere symptombillede og dokumentere patientjournal. 

Calces
Sporing af underernæring gennem maskine-learning, stamdata og blodprøve 

Grand device 
Optimeret håndsanitering med UV og talende guidance

Selfback
AI med personligt behandlingsforløb for rygsmerter.

Teton Ai
AI til at forhindre og dokumentere fald

VR Trainer
VR-træningsbane til sundhedsbaserede procedurer

NHL’s Screening Committee består af medlemmer fra: Den Sociale Kapitalfond, Roche, KU SUND Hub, Danish Care og DTU Skylab

VR Trainer har lavet et virtuelt system til oplæring af personale.
Axigram har udviklet et system, som involverer patienten mhp. at samle og visualisere patientens symptombillede inden læge-patient kontakt.​
Grand Device har en håndfri maskine med brugerstyring, der ved hjælp af nudging, 3d spray, 3d UV og varme giver en bedre hånddesinfektion.​
Teton Ai har et patientmonitoreringssystem, der reducerer fald og omkostninger til faste vagter.
SelfBack har en løsning, der reducerer rygsmerter.
Op mod 60% af hospitalsindlagte ​er underernærede. Calces har et automatisk ernæringsscreening ​
baseret på maskinlæringsalgoritmer, der kan screene samtlige patienter uden brug af plejeressource
NHL Image