info@nordichealthlab.com

Nordic Health Lab
Danneskiold-Samsøes Allé 41
1434 København
Danmark

02.03.2022
Budskaber fra eventet Fremtidens bæredygtige sundhedsløsninger

De bedste bæredygtige sundhedsløsninger kommer igennem offentlig-private partnerskaber, og hvis ikke løsningerne matcher sundhedsvæsenets konkrete behov, er det spild af ressourcer.

Det var nogle af hovedbudskaberne på vores store event Fremtidens bæredygtige sundhedsløsninger, som vi holdt med Dansk Erhverv i Børssalen den 1. marts.

Her var både hospitalsdirektører, KL og en række virksomheder og partnere mødt op for at drøfte mulige løsninger og scenarier for sundhedsvæsenets fremtid. Hvis du gik glip af eventet, kan du læse de største budskaber fra dagen herunder.

Brian Mikkelsen, direktør for Dansk Erhverv startede dagen med at minde os om, at vi i vores demokrati er rigtig gode til at finde løsninger og til at samarbejde. Budskabet var, at samarbejdet sikrer, at vi finder nye og bæredygtige løsninger og at, vi er forgængere indenfor bæredygtig sundhed. Han refererede til life science-området, der har båret os igennem udfordringer, og som står for 22 procent af landets eksport.

Brian Mikkelsen mindede os om, at vi Danmark er forgængere indenfor bæredygtig sundhed.

Thomas Hofman-Bang, der er direktør i Industriens Fond forklarede, at vi i NHL har et meget samfundsrelevant koncept, som de derfor støtter finansielt. Han opfordrede til, at der mobiliseres flere kræfter, så Nordic Health Lab bliver økonomisk bæredygtig. “Vi har brug for mere innovation og for at skubbe på nogle dynamikker, så vi kan skabe flere offentlige og private samarbejder. På den måde kan vi også styrke konkurrencegrundlaget for andre virksomheder,” forklarede Thomas Hofman-Bang.

“Co-creation giver adgang til at skabe kapital til gavn for samfundet,” forklarede Stine Lomholt, forretningsudviklingschef i Den Sociale Kapitalfond. Hun gjorde det klart, at vi alle skal bidrage til hinandens områder for på den måde at skabe bæredygtige sundhedsløsninger.

Partnerne forklarede, at der var stor samfundsmæssig værdi ved at samarbejde med NHL
“Vi undgår fejl ved at samarbejde med Nordic Health Lab”
— Pernille Schmidt, Roche

Pernille Schmidt, Healthcare Development Chapter Lead i Roche forklarede, at de er vant til at levere løsninger til sundhedsvæsnet, men at det giver meget mere at samarbejde og lægge hånden på kogepladen sammen. I de seneste års samarbejde med NHL har Roche erfaret, at partnerskaber er en stor del af det, der skal til for, at vi får løst nogle af de store udfordringer. 

Hospitalsdirektører og KL var enige i, at innovation kan skabe bæredygtige sundhedsløsninger.

Under paneldebatten mellem KL og hospitalerne var de enige i, at der er behov for innovation og samarbejde for at skabe flere bæredygtige løsninger.


“Vi skal bryde forståelsen af, hvad sundhed er, og vi skal tænke over, hvor meget der er vores eget ansvar. Der er derfor brug for mere radikalt at ændre måden at løse opgaver på i sundhedsområdet. Noget skal gøres i kommuner og hospitaler – sammen og i mellemrummene. Vi skal derfor ikke betragte innovation og drift i kommunerne og hospitalerne som to forskellige ting. Det er det mindset, der skal integreres i hverdagen, så vi skal gøre op med gamle mønstre,” sagde Christian Harsløf fra KL.
Bente Ourø Rørth hospitalsdirektør fra Nordsjællands Hospital tilføjede: “Det skal være lette at være patient, og det handler om at inddrage patienterne ifht. de udfordringer, de møder i sundhedsvæsenet. Poul Michaelsen hospitalsdirektør på Regionshospitalet Gødstrup var enig og tilføjede, at de har en lang tradition med at samarbejde på tværs, men at de ikke har netværket til de private aktører. Mette Ringtved, ledende oversygeplejeske på akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens tilføjede, at de fremtidige demokratiske udfordringer gør, at de har behov for offentlig-privat samarbejde.
Så de repræsenterede fra sundhedsvæsnet var enige: der er behov for mere offentlig-privat samarbejde. 

“Der er brug for mere radikalt at ændre måden at løse opgaver på i sundhedsområdet. Noget skal gøres i kommuner og hospitaler - sammen og i mellemrummene. Vi skal derfor ikke betragte innovation og drift i kommunerne og hospitalerne som to forskellige ting.”
— Christian Harsløf, KL
Dasha Krivonos forklarede, at systemet skal være koblet til patienten og ikke omvendt. "Vi har mulighed for at bevæge os over i noget mere personaliseret behandling de kommende år," forklarede hun
“I de næste 30 år går vi fra lifespan til health span – fra omkostninger til investeringer. ”
— Dasha Krivonos, CEO & Futurist Instituttet for Fremtidsforskning
"Det er nemmere at overtale folk om, at ting kan gå grueligt galt end at overtale dem om, at alt nok skal løse sig," forklarede Peter Lund Madsen. 

Peter Lund Madsen, som også er kendt som hjerne-Madsen holdt et oplæg om fælleskabets betydning for fremtidens sundhed. Herunder fremtid, frygt og forandringsresistens. Han forklarede, at vores hjerner elsker vaner og vil gerne automatisere processer. Hvis vi ændrer vores vaner, kommer hjernen på overarbejde, og det kan være derfor, nogle har det svært med forandringer.

Men forandringer skaber løsninger, og er vejen frem. Det bliver nemmere, hvis vi samarbejder på et meget højt plan og skaber større fællesskaber. Altså fællesskaber der er robuste, så man kan navigere i dem for at skabe løsninger.  

“Vi får de bedste resultater, hvis en leder går forrest og tager handling der skaber forandring, men lader processen være op til medarbejderne. ”
— Peter Lund Madsen

Liste over virksomheder, der havde stande til eventet: 

Briota
ML-algoritme til vejledning og forebyggelse hos borgere med lungesygdomme.

Calces
Automatizing malnourishment screening in hospitalized patients.

Dansk Plejeteknink
Teknisk service, sikkerhedseftersyn, reparation og reservedele til hjælpemidler og plejeteknisk udstyr.

Doktor Universe
Interaktivt børnespil til mindskelse af frygt hos børn ved undersøgelser.

Enversion
Smart registering and repositioning of patients​.

European Caretech
Smart liftsystem til genpositionering af indlagte borgere.

Forskningnu
Danner bro mellem forskningsprojekter og forsøgspersoner.

Hablab
IoT Devices til sikring af medicinsk adhærens for hjemmegående borgere.

HabiWe
Udvikler vi innovative og bæredygtige møbler der skaber et bedre liv for mennesker.

I Bedste Fald
Minimerer utilsigtede fald og skader.

MidwifeVR
Educating the problems women face during their maternity period.

NordInsight
Smart database for implantat-vejledninger i forbindelse med MR-scanninger.

Ocutune
Banebrydende teknologi til lysregulering for optimeret døgnrytme.

Selfback
Get your patients actively involved in their own treatment.

Syncsense
VR Device til mobilisering af indlagte patienter.

Både startups og større virksomheder havde innovative løsninger til sundhedsvæsenet.
NHL Image