info@nordichealthlab.com

Nordic Health Lab
Danneskiold-Samsøes Allé 41
1434 København
Danmark

04.10.2023
Sensorbaseret løsning testet på indlagte patienter på Bornholms Hospital
Fra medio april til ultimo august 2023 har personalet på Medicinsk Afdeling og Fysioterapien på Bornholms hospital testet SENS Innovation’ sensorbaserede løsning på indlagte hjerte/lunge-patienter.

 

Hvad kan løsningen? 

Løsningen er en sensor til påsætning på låret som vha. et indbygget accelerometer måler fysisk aktivitet på patienterne. Data visualiseres på tablet/patientskærme til patienter, der anvender sensoren og via overbliksskærme til personalet.

Konklusioner
En af hovedkonklusionerne er, at løsningen, der er testet på Medicinsk Afdeling og Fysioterapien – med dette test setup – ikke har gjort det muligt at vurdere, hvorvidt den kan øge selvmobilisering af patienter eller målrette personaleressourcer grundet patientmålgruppen og indlæggelsestiden.

Læs hele rapporten herunder.

Fremtidige anbefalinger til testforløb:

  • Løsningen skal gerne tilbydes alle indlagte patienter på en pågældende afdeling, for at kunne påvise selvmobilisering, patienteffekt og prioritering af personaleressourcer.
  • Introduktion og onboarding til løsningen skal styrkes med øget fokus på forankringen i afdelingen med involvering af de relevante faggrupper på afdelingen.
  • Tekniske udfordringer (fx opkobling til netværk og integration til tablet/patientskærm) skal afklares forud for et testforløb