info@nordichealthlab.com

Nordic Health Lab
Danneskiold-Samsøes Allé 41
1434 København
Danmark

04.07.2023
Testforløb med VR-løsning på Regionshospitalet Horsens giver en aktiv pause til indlagte patienter

Vi har afsluttet et testforløb på Kirurgisk Sengeafsnit på Regionshospitalet Horsens, som har testet Syncsense® VR-løsning.

VR-løsning består af en bevægelsessensor (der er blevet monteret på træningscykler), en tablet samt en VR-brille med videoer, der får borgeren til at føle, at de for eksempel går tur i naturen eller i byen.

Formålet med testforløbet
Formålet med testforløbet har været at undersøge, hvorvidt VR-cykling kan give øget mobilisering af indlagte patienter og skabe merværdi for dem. Kirurgisk sengeafsnit har ofte patienter, som ligger indlagt over længere tid, og derfor er mobilisering særligt på dagsordenen.

 

Hovedkonklusioner: “værdifuld og tiden værd”

VR-løsningen giver især en pause og en god oplevelse for immobile patienter, imens det for mere selvhjulpne patienter giver fysisk og/eller mental træning, hvor patienterne fastholdes og motiveres undervejs i træningen. VR-løsningen kan også anvendes til forskellige patientgrupper, hvor medarbejderne har vurderet patienters grad af selvhjulpen. For selvhjulpne patienter er VR-træning primært anvendt som fysisk træning, imens løsningen for immobile patienter primært er blevet anvendt til at give en god oplevelse. Både blandt patienter og medarbejdere vurderes oplevelsen for 95 pct. vedkommende som høj eller meget høj.

Løsningen er med til at fastholde og motivere patienterne uanset træningsform og formål ift. gennemførslen af en video, der varer 15 minutter. Løsningen har ikke for målgruppen været mulig at anvende uden supervision dels pga. af kvalitet af trænignscykel, dels var der behov for at fastholde og motivere samt for at kunne have en fælles ‘oplevelse’ med efterfølgende samtale. Løsningen anses primært som et add-on og ikke som en erstatning for en anden træningsform.

Løsningen er meget brugervenlig og tiden brugt på at aktivere patienter angives som værdifuld og tiden værd.

Testforløbet har strakt sig fra marts til juni 2023, og Nordic Health Lab har faciliteret projektet sammen med Regionshospitalet Horsens.

(Billedet er fra Syncsense løsning i andet regi)