info@nordichealthlab.com

Nordic Health Lab
Danneskiold-Samsøes Allé 41
1434 København
Danmark

07.08.2023
Træning med VR-procedure giver et højt læringsudbytte for sygeplejerskestuderende

Efter at have afsluttet et testforløb med VR Trainer på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehus, kan vi blandt andet konkludere, at løsningen er: 

  • Brugervenlig
  • Intuitiv
  • Nem at anvende
  • Giver ro til at lære en klinisk procedure
  • Skaber tryghed

Nordic Health Lab har stået for brobygning og samarbejdet mellem Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse.

“Jeg kan mærke, at jeg er blevet bedre og, at jeg i processen har udviklet mig.”
— Medvirkende studerende

Hvad er VR Trainer?

VR Trainer er en virtuel træningsbane til træning af kliniske procedurer. Her kan sygeplejersker, SOSU’er og medicinstuderende træne praktiske færdigheder virtuelt i 50+ forskellige kliniske procedurer. VR Trainer giver adgang til en virtuel platform, som ud over et stort udvalg at kliniske procedurer også indeholder temabaserede læringsforløb, teoriafsnit, quizzer og videoer af de virtuelle procedurer. Anvendelsen i nærværende testforløb har udelukkende været PVK.

Nogle af de øvrige hovedkonklusioner er:  

En af de øvrige konklusioner er, at løsningen i høj grad skaber tryghed, idet 3 ud af 5 efter testperioden vurderer, at de føler sig meget trygge/sikre i at skulle anlægge PVK på en patient.
4 ud af 5 studerende vurderer det praktiske læringsudbytte/rutine ved at træne i VR som værende 8 eller 10 (på en skala fra 1-10.) Kobling af teori og praksis ved at træne i VR vurderes ligeledes højt blandt 4 ud af 5 studerende, men at VR-træning efterfølgende skal kobles med praktisk udførsel af procedure.

Se øvrige konklusioner i evalueringsrapporten herunder

Projektet har varet fra medio april til ultimo juni 2023

I denne tidsperiode har vejledere for sygeplejerskestuderende fra Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse undersøgt VR Trainer’s løsning. Studerende har således modtaget supplerende praktisk træning af klinisk procedure i VR indenfor perifere venekatetre.

Formålet med testforløbet 

Formålet med testforløbet har været at undersøge, om træning med VR Trainer (herefter VR) giver mere tryghed og rutine, samt optimerer udførelsen af praktiske procedurer indenfor PVK (Anlæggelse af PVK, Skift af forbinding PVK, Fjernelse af PVK) i et lokalt klinik-setup for sygeplejerskestuderende.