info@nordichealthlab.com

Nordic Health Lab
Danneskiold-Samsøes Allé 41
1434 København
Danmark

01.03.2022
Udvidet partnerskab med Roche

Vi udvider det partnerskab, vi indgik med Roche Diagnostics i 2019. Roche bringer nu hele værdikæden fra tidlig forskning over diagnostik til behandling ind i partnerskabsaftalen. Målsætningen at samskabe innovative sundhedsløsninger i samarbejde med universiteter, hospitaler og andre virksomheder.

Udover Roches diagnostiske division udvides partnerskabet med Roche Innovation Center Copenhagen, der er ét af Roche-gruppens syv globale forskningscentre samt lægemiddel-divisionen Roche Pharmaceuticals. Dermed bringer Roche nu hele værdikæden fra tidlig forskning over diagnostik til behandling ind i partnerskabet.

Med det nye samarbejde får Roche adgang til nationale fast-track processer til at teste innovative sundhedsløsninger på hospitaler og i kommuner og effektivt eksekvere mere simple testforløb, mens Roche kan supportere NHL med et bredt netværk af både offentlige og private aktører på både nationalt og internationalt niveau.

Udbredelse af NHL-modellen til hele Norden

”Støtten og partnerskabet med Roche har været fundamentalt for Nordic Health Lab helt fra starten, og gennem den store grad af tillid og fælles mindset bidraget til afgørende erfaringer som bringes ind i det nye landsdækkende set-up. NHL og Roche deler ambitionerne om at gøre afstanden fra idéudvikling og test til egentlig realisering af løsninger til gavn for borgere og patienter kortere,” forklarer direktør i Nordic Health Lab, Henrik Schødts, og uddyber:

”Og vi deler ønsket om at udvide økosystemet inden for sundhed til at gælde mere end de traditionelle aktører. Støtten fra ét samlet Roche er meget væsentligt i arbejdet med at udbrede NHL-modellen ikke blot i Danmark men i hele Norden”.

”Ambitionen om i fællesskab at kunne løfte det nordiske økosystem med en skalering ud over Danmarks grænser er særdeles interessant for os. Vi ser store muligheder i at kunne bidrage til Nordic Health Lab’s nordiske ambitioner,” udtaler Healthcare Development Chapter Lead i Roche Diagnostics, Pernille Schmidt, som repræsenterer Roches danske enheder i det kommende Advisory Council, der er et nyt, organisatorisk tiltag i NHL.

Roche kan supportere NHL med et bredt netværk af både offentlige og private aktører på både nationalt og internationalt niveau.

“Nordic Health Lab giver en unik mulighed for at teste innovative løsninger på tværs af sektorer. Vi ser en stor værdi i at være end del af et samarbejde, hvor vi kan eksperimentere og udvikle med fokus på blandt andet bæredygtighed, forebyggelse og borgernærhed. Det er vigtige elementer, hvis vi skal løse nogle af de store udfordringer på sundhedsområdet,” siger Rasmus Thomsen, som til daglig er Health System Partner i Roche Pharmaceuticals, og som repræsenterer Roche i NHL’s Screening Committee.

Styrket organisering

Som en del af den nye partnerskabsaftale styrkes den organisatoriske struktur af NHL.

Det sker med etableringen af en ny bestyrelse med Jesper T. Lok som bestyrelsesformand. Han kommer fra en baggrund med 25 år i Mærsk og er desuden tidligere direktør i DSB og Falck samt nuværende bestyrelsesformand for Dagrofa, Unicef Danmark og World Marine Offshore.

Dertil etablerer NHL et Advisory Council og en screening Committee til at vurdere de pågældende projekters potentiale samt et Funding Panel til at vurdere de investeringsmæssige perspektiver i projekterne.

Fakta om partnerskabsaftalen

– Nordic Health Lab (NHL) og Roche Diagnostics indgik sin oprindelige partnerskabsaftale 4. september 2019.

– Intentionen med 2022-udgaven af partnerskabsaftalen mellem NHL og Roches tre enheder i Danmark er at løfte det nordiske økosystem af sundhedsvirksomheder, innovationsprojekter, universiteter og hospitaler.

– Det skal fremdeles ske gennem fast-track testsystem i det virkelige testmiljø, som NHL stiller til rådighed gennem hospitaler og kommuner.

– De enkelte projekter vil forventeligt få deltagelse af danske start-ups eller SMV’er.