info@nordichealthlab.com

Nordic Health Lab
Danneskiold-Samsøes Allé 41
1434 København
Danmark

Bestyrelsen
Mød vores bestyrelse

Vi tror på, at en bestyrelse bestående af medlemmer fra forskellige brancher og nicher skaber en dynamisk synergi, som kan styrke udviklingen af ​​sundhedsinnovation og offentlig-private partnerskaber.

NHL’s bestyrelse består af disse erfarne bestyrelsesmedlemmer:

Jesper Lok
Bestyrelsesformand
Jesper Lok har en omfattende og global ledelsesbaggrund fra sine 25 år i Mærsk, herunder som CEO i SVITZER, samt som CEO for DSB. Siden 2016 har han fokuseret på bestyrelsesarbejde, og titlen som bestyrelsesformand på Nordic Health Lab er den seneste tilføjelse til hans bestyrelsesposter. Derudover er Jesper Lok bestyrelsesformand i Dagrofa, Vestergaard Company, UNICEF, og medlem af bestyrelsen i flere Polaris-ejede selskaber samt Cadeler.
Han fokuserer på at kunne indfri forventningerne til NHL og finde gode sundhedsløsninger, der kan være til gavn for alle.”
Henrik Schødts
Fungerende direktør & medlem
Henrik Schødts har mere end 15 års ledelsesbaggrund fra Region Hovedstaden, Nordsjællands Hospital, Frederiksberg Kommune, KL, Danmarks Radio og fra ejendoms- og designbranchen.
Henrik har været en af hovedkræfterne bag Nordic Health Lab helt fra start. Han arbejder med at skabe samarbejde på tværs af brancher og aktører og samtidig udvikle nye sundhedsløsninger.
Henrik er også partner i not a box.
Kristian Schrøder Hart-Hansen
Medlem
Kristian Hart Hansen har mere end 20 års international erfaring fra forskellige lederstillinger i Coloplast og Leo Pharma samt som Executive Advisor, investor og bestyrelsesmedlem. Et af hans fokusområder er vigtigheden af patientcentrering inden for sundhedsvæsenet, og hvordan digitale løsninger er en central drivkraft for dette.
Kristian er desuden bestyrelsesformand i Klikkit, Valeos Pharma og Health & Happiness Foundation. Derudover har han investeringer i Nøie, Klikkit The Hablab, Complyon og Valeos Pharma A/S.
Bente Ourø Rørth
Medlem
Bente Ourø Rørth er hospitalsdirektør for Nordsjællands Hospital. Hun har mange års erfaring som sundhedsprofessionel og på direktionsniveau indenfor sundhedssektoren. Hun er optaget af, hvordan man kan udvikle fremtidens hospitaler og er konkret optaget af at sikre, at Nyt Hospital Nordsjælland ikke blot bliver et referenceværk for fremtidens hospitalsbehandling, men også et hospital med den bedst mulige patientoplevelse og -behandling med fokus på blandt andet hospitalsbehandling i hjemmet. I sit arbejde med at realisere sine mål engagerer hun sig ligeledes i aktiviteter, der kan forbedre rammerne for innovation og industrisamarbejder indenfor sundhedssektoren.
Claus Rehfeld
Medlem
Claus arbejder som forretningsudvikler, Executive Advisor og serieinvestor, og hans mål er at opbygge værdi gennem information og data i Health Tech. - Til brug i den konstante stræben efter at forbedre sundhed verden over. Han har også en Msc. i økonomi og en MBA.
Claus er desuden Senior Partner i Nordic Healthcare Group, bestyrelsesformand i Vulcur Medtech og bestyrelsesmedlem samt investor i DataFair, Speedbooting Fond, Vital Beats, Levvel Health, Radiobotics, RobinTech, Hedia, Visikon og James Lind Care Institute. Derudover er han med i Impact Board hos Relabee Impact.
John Renner Hansen
Medlem
John Renner Hansen er professor i eksperimentel partikelfysik og tidligere dekan ved Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Han har mere end 40 års erfaring inden for offentlig forskning, outreach og uddannelse.
Han arbejder for en stærkere involvering af universiteter og forskningsfinansierende organer i sundhedsinnovationsprocessen.
John er desuden formand for Dansk e-Infrastrukturs bestyrelse, Niels Bohr Arkivets bestyrelse,
Den Nationale Følgegruppe for implementering af Den Nationale Strategi for Data Management samt medlem af bestyrelsen for Sino-Danish Center.
Thomas G. Jensen
Thomas G. Jensen er professor i medicinsk genetik og leder af Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet, som de senere år har haft held med at etablere flere spinout-virksomheder. Han arbejder på at styrke samarbejdet mellem offentlige institutioner og private virksomheder.
Thomas er desuden næstformand i National Videnskabsetisk Komité (NVK), der er med til at sikre, at sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter gennemføres videnskabsetisk forsvarligt.