info@nordichealthlab.com

Nordic Health Lab
Danneskiold-Samsøes Allé 41
1434 København
Danmark

Hvem er vi?

Mød Nordic Health Lab’s landsdækkende team.

NHL-teamet

Jesper Juel-Helwig
Adm. dir.
Jesper Juel-Helwig har solid erfaring med både hospitalsledelse, forretningsudvikling og innovation på topniveau fra fx. ATP, Sjællands Universitetshospital og Deloitte. Jesper er drevet af at bidrage til at skabe verdens bedste sundhedsvæsen - bæredygtigt for både patienter, pårørende og medarbejdere på hospitaler og i kommunerne. Som CEO i NHL er Jespers mål at sætte mere fokus på værdien af tværsektorielle partnerskaber, højne standarder for sundhedsinnovation og bidrage til at løsninger hurtigere bliver implementeret.

Mail: jjh@nordichealthlab.com
Pia Andersen
Projektchef
Ansvarlig for projektledelse og dokumentation af testforløb på tværs af NHL's testpartnere, herunder udarbejdelse af testmetoder, afholdelse af evalueringsmøder samt styring af processer omkring dataindsamling og resultatfremstilling. Pia har været med til at opbygge processer, metoder og samarbejdsmodeller i NHL, og har derudover erfaring med forandringsledelse og samarbejde mellem offentlige og private aktører. Har primært arbejdet i konsulentbranchen bl.a. hos Nordic Healthcare Group og World Health Organization.

Mail: pia@nordichealthlab.com
Jacob Telcs
Forretningsudviklingschef
Ansvarlig for rekruttering og screening af virksomheder og rådgivning om pitch, skalering og dialog med det offentlige.
Med en Master i Design & Innovation fra DTU har Jacob solid erfaring med produkt-, og mekanikudvikling. Derudover har Jacob været management-konsulent indenfor produktudvikling og supply chain, og arbejdet med udvikling af processer med implementering af større virksomhedstransformationer samt med change management. Jacob har en holistisk tilgang og fokuserer på at få matchet de rigtige løsninger til partnere og slutbrugernes behov.

Mail: jt@nordichealthlab.com
Parastou Booyash
Kommunikationschef
Ansvarlig for kommunikation, PR, content, SoMe, events & marketing. Har arbejdet med kommunikation, PR, SoMe og marketing i innovative virksomheder og startups siden 2006. Blandt andet i Region Sjælland, på 3Mobil, i rejsebranchen og med egne startups. Har derudover været freelancejournalist for Berlingske, Jyllands-Posten, Politiken, Ekstra Bladet, Egmont og Aller Medier.

FOR PRESSEKONTAKT: pb@nordichealthlab.com Tlf: +45 93935396
Anne Marie Bigum Holck
Management Assistant
Medansvarlig for økonomi, bestyrelses- og ledelsesbetjening, rapportering, partnerskaber og funding. Har arbejdet med tilskudsforvaltning, datavalidering og interessenthåndtering på tværs af fagkontorer i Erhvervsstyrelsen og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Mail: ambh@nordichealthlab.com

Innovationskonsulenter på partnerhospitaler og i partnerkommuner

Jens-Peter Baatz Kristensen
Innovationskonsulent på Nordsjællands Hospital
Jens-Peter er ansvarlig for innovationsområdet på Nordsjællands Hospital og projektleder for innovationsprojekter for det kommende superhospital, Nyt Hospital Nordsjælland. Han er ligeledes tovholder for hospitalets samarbejde med NHL. Jens-Peter har erfaring som konsulent fra b.la. Deloitte. Derudover som innovationskonsulent i start-up og universitetsmiljøet omkring Scion DTU. Jens-Peter er uddannet cand.merc.(fil.) og har omfattende erfaring med program- og projektledelse og facilitering af udviklingsforløb.
Anne-Mette Sonne Andersen
Innovationskonsulent på Regionshospitalet Gødstrup
Ansat som innovationskonsulent ved Regionshospitalet Gødstrup og arbejder på hospitalet med at facilitere innovation blandt hospitalets kliniske personale og brænder for at afdække behov og realisere de gode ideer. Anne-Mette er kontaktperson ved testarena Gødstrup for projekter i NHL regi. Anne-Mette har en uddannelse som Cand. Merc. og en P.hd. i innovationsledelse og har arbejdet med innovation i sundhedssektoren, samt med forskning og undervisning indenfor fagområderne innovation og marketing.
Trine Wildt Andersen
Innovationskonsulent på Regionshospitalet Horsens
Trine er ansat som Innovationskonsulent på Regionshospitalet i Horsens, og arbejder i bred forstand med samarbejde internt og eksternt. Trine understøtter innovation både på det organisatoriske, det processuelle og på produktområdet. Det indebærer alt fra Kultur som sundhedsfremme til anvendelse af AI. Trine har en kandidat i Designledelse, og brænder for at bringe brugerperspektivet i spil og koble innovation og bæredygtig tydeligt sammen.
Alex Kjøller
Implementeringschef på Bornholms Hospital
Som implementeringschef understøtter og faciliterer Alex innovations- udviklings- og forbedringsindsatser under Udviklingshospital Bornholm. Samtidigt er Alex projektleder for hospitalets Digital Ø indsats, som har til formål at afprøve og udnytte det store potentiale, der findes i en øget digitalisering af sundhedsvæsenet. Alex har været tilknyttet Bornholms Hospital i 21 år.
Ladan Rezai
Chefkonsulent på Slagelse Sygehus
Ladan er chefkonsulent på Slagelse Sygehus, og er desuden involveret i innovationsprocesserne på både Ringsted og Næstved sygehuse.
Christian Gertsen
Innovationskonsulent i Fredensborg Kommune
Christian er digitaliseringskonsulent i Fredensborg Kommune og kontaktperson for samarbejdet med NHL. Christian har sit fokus på ældreområdet i kommunen, og arbejder særligt med velfærdsteknologi, data og forandringsledelse. Han er uddannet Cand. Mag i kommunikation og har i flere år arbejdet med projektledelse og organisationsudvikling indenfor det kommunale social- og ældreområde.
Marie Adele Bjerager
Innovationskonsulent i Fredensborg Kommune
Marie er ansat som digitaliseringskonsulent i Fredensborg kommune, og arbejder primært med digital borgerbetjening og velfærdsteknologi. Marie er uddannet Cand. It i digital innovation og management, og har ligeledes en baggrund i teknoantropologien. Marie arbejder i spændingsfeltet hvor borger, medarbejder og teknologi mødes, og brænder for at være bindeled mellem disse aktører, når teknologiske løsninger udvikles og implementeres.
Sandra Berkan
Velfærdsteknologikonsulent
Sandra er velfærdsteknologikonsulent i Allerød Kommune og arbejder primært inden for ældre- og sundhedsområdet. Sandra er uddannet ingeniør og arbejder med projektledelse og implementering af teknologiske løsninger.
Line Brandt Nørreslet
Innovationskonsulent, Bornholms Regionskommune
Line er ansat som Tværgående Velfærdsteknologikonsulent på velfærdsområdet i Bornholms Regionskommune. Hun arbejder med projektudvikling og projektledelse indenfor teknologi og velfærdsteknologi indenfor social-, sundheds- og ældreområdet, samt børn- og skoleområdet. Hun er uddannet Cand. San., og har en master i sundhedsfremme.