info@nordichealthlab.com

Nordic Health Lab
Danneskiold-Samsøes Allé 41
1434 København
Danmark

Hvem er vi?

Mød Nordic Health Lab’s landsdækkende team.

NHL-teamet

Jesper Juel-Helwig
Adm. dir.
Jesper Juel-Helwig har solid erfaring med både hospitalsledelse, forretningsudvikling og innovation på topniveau fra fx. ATP, Sjællands Universitetshospital og Deloitte. Jesper er drevet af at bidrage til at skabe verdens bedste sundhedsvæsen - bæredygtigt for både patienter, pårørende og medarbejdere på hospitaler og i kommunerne. Som CEO i NHL er Jespers mål at sætte mere fokus på værdien af tværsektorielle partnerskaber, højne standarder for sundhedsinnovation og bidrage til at løsninger hurtigere bliver implementeret.

Mail: jjh@nordichealthlab.com
Jacob Telcs
Forretningsudviklingschef
Ansvarlig for rekruttering og screening af virksomheder og rådgivning om pitch, skalering og dialog med det offentlige.
Med en Master i Design & Innovation fra DTU har Jacob solid erfaring med produkt-, og mekanikudvikling. Derudover har Jacob været management-konsulent indenfor produktudvikling og supply chain, og arbejdet med udvikling af processer med implementering af større virksomhedstransformationer samt med change management. Jacob har en holistisk tilgang og fokuserer på at få matchet de rigtige løsninger til partnere og slutbrugernes behov.

Mail: jt@nordichealthlab.com
Maja Fournais Næsheim
Forretningskonsulent
Medansvarlig for screening af virksomheder, afholdelse af workshops og rådgivning om pitch og skalering. Maja har erfaring med at bygge broer mellem offentlige- og private aktører, vejledning af SMV'er samt udvikling af partnerskabsprojekter. Hun har arbejdet på Udenrigsministeriet, hvor hun har været en del af The Trade Council og siddet på repræsentationerne i London og senest i Stockholm som rådgiver på sundhedsområdet.

Mail: MFN@nordichealthlab.com
Carsten Christensen
Forretningskonsulent
Medansvarlig for screening og vejledning af virksomheder med henblik på succesfulde workshops og pitchdage og med fokus på virksomhedernes værdisætninger ifht. testpartneres behov. Hans overordnede fokus er at optimere virksomhedsdriften gennem IT-udvikling og digitalisering til fordel for både Nordic Health Lab og resten af økosystemet. Carsten har baggrund inden for virksomhedsøkonomi og -strategi samt IT, og han kommer fra en praktikantstilling som IT-konsulent hos NNIT.

Mail: cc@nordichealthlab.com
Pia Andersen
Projektchef
Ansvarlig for projektledelse og dokumentation af testforløb på tværs af NHL's testpartnere, herunder udarbejdelse af testmetoder, afholdelse af evalueringsmøder samt styring af processer omkring dataindsamling og resultatfremstilling. Pia har været med til at opbygge processer, metoder og samarbejdsmodeller i NHL, og har derudover erfaring med forandringsledelse og samarbejde mellem offentlige og private aktører. Har primært arbejdet i konsulentbranchen bl.a. hos Nordic Healthcare Group og World Health Organization.

Mail: pia@nordichealthlab.com
Lærke Hummelshøj Nørreslet
Projektleder
Medansvarlig for meningsfulde og værdiskabende samarbejder mellem virksomheder og partnere. Varetager projektledelsesopgaver ifm. testforløb, udvikling af testdesign, gennemførsel af evaluering og afrapportering af testforløb. Lærke har arbejdet flere år på Nordsjællands Hospital og har indgående kendskab til kliniske arbejdsgange, patientperspektiver samt regionale processer og strukturer. Lærke har desuden en baggrund som antropolog med speciale i sundhedsantropologi. Hendes spidskompetence er at forstå menneskers udfordringer og herigennem skabe mulighed for forandring, der kan udnytte potentialer og skabe værdi.

Mail: lhn@nordichealthlab.com
Parastou Booyash
Kommunikationschef
Ansvarlig for kommunikation, PR, content, SoMe, events & marketing. Har arbejdet med kommunikation, PR, SoMe og marketing i innovative virksomheder og startups siden 2006. Blandt andet i Region Sjælland, på 3Mobil, i rejsebranchen og med egne startups. Har derudover været freelancejournalist for Berlingske, Jyllands-Posten, Politiken, Ekstra Bladet, Egmont og Aller Medier.

FOR PRESSEKONTAKT: pb@nordichealthlab.com Tlf: +45 93935396
Anne Marie Bigum Holck
Management Assistant
Medansvarlig for økonomi, bestyrelses- og ledelsesbetjening, rapportering, partnerskaber og funding. Har arbejdet med tilskudsforvaltning, datavalidering og interessenthåndtering på tværs af fagkontorer i Erhvervsstyrelsen og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Mail: ambh@nordichealthlab.com
Amanda Jirjis-Kofoed
Studentermedhjælper
Amanda læser til diplomingeniør i Sundhedsteknologi på DTU. Gennem sit studie har Amanda arbejdet på projekter i samarbejde med det offentlige sundhedsvæsen, hvor fokus b.la. har været på vidensdeling mellem afdelinger. Det har styrket hendes interesse for at arbejde på tværs af den private og offentlige sektor, hvilket passer godt ind i Nordic Health Labs formål. Amanda skal primært bistå vores projektleder og forretningsudvikler, men har også opgaver indenfor kommunikation og administration.

Innovationskonsulenter på
partnerhospitaler og i partnerkommuner

Jens-Peter Baatz Kristensen
Innovationsansvarlig på Nordsjællands Hospital
Jens-Peter er ansvarlig for innovationsområdet på Nordsjællands Hospital og projektleder for innovationsprojekter for det kommende superhospital, Nyt Hospital Nordsjælland. Han er ligeledes tovholder for hospitalets samarbejde med NHL. Jens-Peter har erfaring som konsulent fra b.la. Deloitte. Derudover som innovationskonsulent i start-up og universitetsmiljøet omkring Scion DTU. Jens-Peter er uddannet cand.merc.(fil.) og har omfattende erfaring med program- og projektledelse og facilitering af udviklingsforløb.
Anne-Mette Sonne Andersen
Innovationskonsulent på Regionshospitalet Gødstrup
Ansat som innovationskonsulent ved Regionshospitalet Gødstrup og arbejder på hospitalet med at facilitere innovation blandt hospitalets kliniske personale og brænder for at afdække behov og realisere de gode ideer. Anne-Mette er kontaktperson ved testarena Gødstrup for projekter i NHL regi. Anne-Mette har en uddannelse som Cand. Merc. og en P.hd. i innovationsledelse og har arbejdet med innovation i sundhedssektoren, samt med forskning og undervisning indenfor fagområderne innovation og marketing.
Alex Kjøller
Implementeringschef på Bornholms Hospital
Som implementeringschef understøtter og faciliterer Alex innovations- udviklings- og forbedringsindsatser under Udviklingshospital Bornholm. Samtidigt er Alex projektleder for hospitalets Digital Ø indsats, som har til formål at afprøve og udnytte det store potentiale, der findes i en øget digitalisering af sundhedsvæsenet. Alex har været tilknyttet Bornholms Hospital i 21 år.
Ladan Rezai
Chefkonsulent på Slagelse Sygehus
Ladan er chefkonsulent på Slagelse Sygehus, og er desuden involveret i innovationsprocesserne på både Ringsted og Næstved sygehuse.
Christian Gertsen
Digitaliseringskonsulent i Fredensborg Kommune
Christian er digitaliseringskonsulent i Fredensborg Kommune og kontaktperson for samarbejdet med NHL. Christian har sit fokus på ældreområdet i kommunen, og arbejder særligt med velfærdsteknologi, data og forandringsledelse. Han er uddannet Cand. Mag i kommunikation og har i flere år arbejdet med projektledelse og organisationsudvikling indenfor det kommunale social- og ældreområde.
Marie Adele Bjerager
Digitaliseringskonsulent i Fredensborg Kommune
Marie er ansat som digitaliseringskonsulent i Fredensborg kommune, og arbejder primært med digital borgerbetjening og velfærdsteknologi. Marie er uddannet Cand. It i digital innovation og management, og har ligeledes en baggrund i teknoantropologien. Marie arbejder i spændingsfeltet hvor borger, medarbejder og teknologi mødes, og brænder for at være bindeled mellem disse aktører, når teknologiske løsninger udvikles og implementeres.
Sandra Berkan
Velfærdsteknologikonsulent i Allerød Kommune
Sandra er velfærdsteknologikonsulent i Allerød Kommune og arbejder primært inden for ældre- og sundhedsområdet. Sandra er uddannet ingeniør og arbejder med projektledelse og implementering af teknologiske løsninger.
Line Brandt Nørreslet
Tværgående Velfærdsteknologikonsulent i Bornholms Regionskommune
Line er ansat som Tværgående Velfærdsteknologikonsulent på velfærdsområdet i Bornholms Regionskommune. Hun arbejder med projektudvikling og projektledelse indenfor teknologi og velfærdsteknologi indenfor social-, sundheds- og ældreområdet, samt børn- og skoleområdet. Hun er uddannet Cand. San., og har en master i sundhedsfremme.