info@nordichealthlab.com

Nordic Health Lab
Danneskiold-Samsøes Allé 41
1434 København
Danmark

12.10.2022
5 testforløb i efteråret 2022

I efteråret og vinteren 2022 har vi fem forskellige projekter i gang på to hospitaler. Det er på henholdsvis Regionshospitalet Gødstrup og på Nordsjællands Hospital. 

Nordic Health Labs rolle er at facilitere hele testforløbet på de forskellige afdelinger. Inden testforløbene gik i gang, var vores opgave at finde de rette virksomheder til hospitalernes behov og derefter at træne virksomhederne i at pitche deres løsninger til hospitalerne.

Hospitalerne tester løsninger fra nedenstående innovative virksomheder.

Regionshospitalet Gødstrup:

 • European Caretech
  Har en smart liftsystem til genpositionering af indlagte borgere.
 • Doctor Universe
  Interaktivt børnespil til mindskelse af frygt hos børn ved undersøgelser.
 • Cathrine Hartmann
  Gruppeforløb til at forbedre den mentale trivsel hos sygeplejersker

Nordsjællands Hospital:

 • NordInsight
  Smart database for implantat vejledninger i forbindelse med MR-scanninger.
 • SyncSense
  VR-device til mobilisering af indlagte patienter.