info@nordichealthlab.com

Nordic Health Lab
Danneskiold-Samsøes Allé 41
1434 København
Danmark

22.09.2022
Alle fem partnerhospitaler tager matchmaking-møder med virksomheder

I september 2022 afholdt NHL årets tredje pitch day, hvor seks udvalgte virksomheder pitchede deres innovative løsninger for hospitaler og for NHL’s Screenings Committee.

Alle fem NHL-partnerhospitaler tager nu matchmaking-møder med virksomhederne med henblik på at starte et testforløb af deres løsninger ude på afdelingerne.
Partnerhospitalerne er: Regionoshospitalet Gødstrup, Regionoshospitalet Horsens, Nordsjællands Hospital, NSR sygehuse og Bornholms Hospital.

NHL er facilitator af testforløbene sammen med innovationkonsulenterne på hospitalerne. Det har også har været vores opgave at rekruttere virksomhederne og hjælpe dem med at skabe skarpe pitchs til målgruppen.

Under billedet kan du se de virksomheder, der er videre til matchmaking-møder

Virksomhederne der er videre til matchmaking-møder er

Sundbesked
I dag taler billeder og systemer ikke sammen og ressourcerne bruges uhensigtsmæssigt. SundBesked gør det muligt for sundhedsfaglige og patienter at tage og dele billeder på en nem, sikker og lovlig måde og på den måde forhindre lange behandlingstider. Løsningen er bygget af klinikere til klinikere og patienter. Udviklet af læger og IT-profiler.

Yuman

Har skabt robotten, Buddy, der afhjælper sygeplejersker med transportopgaverne, så de kan fokusere på deres egentlige patientopgaver. Robotten transporterer varer, og kan rulle udenom mennesker og ting på gangene. Den frigør tid og ressourcer samtidig med, at den optimerer arbejdsgange for sundhedspersonalet.

SENS

Indlagte ældre medicinske patienter bruger i gennemsnit 70-90 % af tiden i sengen og kun 3-5% enten stående eller gående. Der mangler ressourcer til mobilisering af patienter. Sens løsning er en plastbaseret sensor, der måler mobilisering af patienten. Den kan sidde på i 14 dage. Klinisk dokumenteret effekt for mere aktiv tid, som skaber øget livskvalitet, bedre kondition og mindre tab af muskelmasse.

MeasureLet

15% af alle indlagte patienter får ordineret et væskeregnskab. ”MeasureletToilet” er et højteknologisk toilet som automatisk måler urin og afføring i adskilte mål og sender data til patientjournalen. Løsningen frigiver sygeplejer-ressourcer, giver bedre behandling og hurtig udskrivelse. Derudover forbedrer løsningen sygehus-hygiejnen, da afføring og urin ikke transporteres rundt i afdelingen.

Syncsense

Syncsense er en livsforbedrende digital træningsteknologi til fysisk og kognitiv VR-træning af samfundets mest svækkede og inaktive ældre og mennesker med handicap. VR-løsningen er et nyt redskab som terapeuter og plejepersonale kan anvende til at gøre træning sjov og motiverende – og fremmer fysisk, kognitiv og social aktivitet. I dag har tusindvis af patienter og borgere muligheden for at VR-træne og komme på virtuelle naturoplevelser mens de er indlagt på hospitaler, midlertidige døgndækkede rehabiliteringspladser, plejecentre og bo- og neurorehabiliteringscentre.

IMP Scandinavia:
Søvnløshed og psykisk lidelse går hånd i hånd, og det er krævende for både de indlagte patienter og sundhedspersonalet. IMP Scandinavias løsning til trådløs monitorering af patienter afhjælper problemet. Løsningen hedder Intelligent Monitoring Patch, og måler puls og aktivitetsniveau, hvilket kan erstatte de fysiske natlige tilsyn. Dette sikrer patienterne ro og mulighed for uforstyrret hvile, samtidig med at plejepersonalet har en konstant finger på pulsen, hos alle patienter, der har et patch påsat. Løsningen giver røget livskvalitet, sikkerhed og bedre søvn.

Næste skridt er at formalisere aftalerne mellem hospitalerne og virksomhederne, skabe et testdesign og derefter etablere det egentlige testforløb, der kommer til at løbe over nogle måneder.

Formålet er i sidste ende at få etableret løsningerne på NHL-partnerhospitalerne.