info@nordichealthlab.com

Nordic Health Lab
Danneskiold-Samsøes Allé 41
1434 København
Danmark

23.08.2023
Convey eHealth – digital hjælper til at navigere i sundhedsvæsenet

Convey eHealth er en digital platform, hvor man via en simpel søgningsprocess får vejledninger og information tilpasset sin situation og profil, som klæder én på til selv at kunne navigere i sundhedsvæsenet.

Hvad er problemet?

Borgere og pårørende kan være svært udfordrede, når de skal navigere i eget sygdomsforløb. Det er svært at bevare overblikket over almennyttig information og tilbud som kommunen, civilsamfundet og private aktører tilbyder. Det ligger et stort pres på de pårørende, reducerer livskvaliteten for borgeren, samt belaster en allerede presset kommune.

 

Hvordan virker løsningen?

Ved en simpel brugervenlig søgningsproces tilpasser Convey vejledninger og andre nyttige informationer i formater, så borger og pårørende får et bedre kendskab til det pågældende sygdomsforløb. Borger og pårørende vil derudover blive præsenteret for de tilbud, som civilsamfundet og private aktører tilbyder – plus de interne tilbud i kommunen.

 

Hvilken værdi kan løsningen have?

Borger og pårørende får øget sundhedskompetencer og bedre kendskab til interne og eksterne tilbud. Derudover bliver der frigivet tid for kommunens personale samtidig med, at samarbejdet mellem borger, pårørende, kommune, private aktører og civilsamfund bliver styrket. Sideløbende kan løsningen skabe datagrundlag til bedre at kunne prioritere ressourcer i kommunen.

 

Hvor kan løsningen bruges?
Løsningen kan bruges i kommuner.

Nordic Health Lab hjælper Convey eHealth

Nordic Health Lab hjælper Convey eHealth med processer, testdesign og teststrategi. Virksomheden tester deres løsning i Nordic Health Labs økosystem.

“Nordic Health Lab har været en værdifuld sparringspartner for os i forhold til udarbejdelsen af rammerne for vores OPI samarbejde, hvilket har sikret at fundamentet for OPI samarbejdet var solidt fra start af. ”
— Frederikke Rønnow Jørgensen Sygeplejerske, Co-founder & COO