info@nordichealthlab.com

Nordic Health Lab
Danneskiold-Samsøes Allé 41
1434 København
Danmark

17.05.2023
European Caretech – Repositioning af sengeliggende

European Caretech udvikler medicinsk udstyr og sundhedsteknologier til hospitaler og plejesektoren.

Hvordan virker løsningen?

Den løsning, som European Caretech tester igennem Nordic Health Lab, er et lagen, der automatiske kan vende og repositionere den sengeliggende.

Hvilken værdi kan løsningen have?

Når løft og repositionering af patienter kan blive automatiseret, kan det både skabe værdi for patienten, der har brug for pleje og omsorg samt aflaste sundhedspersonalet, så deres opgaver kan udføres hurtigere og med mindre fysisk belastning.

Hvor kan løsningen bruges?
Løsningen kan bruges på sengeafsnit og i kommunale tilbud.

European Caretech tester deres løsninger på Nordic Health Labs partnerhospitaler

Det er Nordic Health Lab, der faciliterer testforløbene i samarbejde med innovationskonsulenterne på vores partnerhospitaler.

Virksomheden kan have testforløb på flere partnerhospitaler, men forløbene kan være tidsmæssigt forskudt.

Testforløbet varer typisk omkring tre måneder.

Vi mener, det er vigtigt at dele de erfaringer, vi gør os. Derfor offentliggør vi efter endt testforløb en rapport med konklusioner fra hele forløbet.

“NHL har hjulpet os med at skubbe processen med nogle store organisationer. Det er et vigtigt element, men det kan være svært at udføre. Så samarbejdet har stor værdi for os.”
— Niels Mads Nielsen, direktør i European Caretech

Niels Mads Nielsen, direktør i European Caretech viser løsningen for hospitaler og NHL’s Screening Committee.