info@nordichealthlab.com

Nordic Health Lab
Danneskiold-Samsøes Allé 41
1434 København
Danmark

07.07.2021
Hjerteflimmer kan nu overvåges fra eget hjem af egen læge

Har du nogensinde stået med følelsen af åndenød, svimmelhed eller hjertebanken?

Det er alt sammen symptomer på hjerteflimmer. Hjerteflimmer er i dag et folkesundhedsproblem med over 33,5 millioner patienter på verdensplan. I gennemsnit tager det 1,7 år at diagnosticere, og omkring 40% af dem, der lider af hjerteflimmer, er udiagnosticerede. Samtidig øger hjerteflimmer risikoen for at få en blodprop med op til fem gange.

Hjerteflimmer er svært og tidskrævende at opdage
Svage symptomer kombineret med begrænsede værktøjer til at registrere hjerteflimmer gør hele den diagnostiske proces vanskelig.

Hvis man oplever uregelmæssigheder i forbindelse med sit hjerte er første skridt typisk en konsultation hos egen læge. Når egen læge tjekker for hjerteflimmer, kræver det i dag, at der måles på det eksakte tidspunkt, hvor patienten oplever hjerteflimmer. Praktiserende læger kan gøre brug af et elektrokardiogram (EKG), hvilket giver præcise målinger, men som kun måler i få minutter.

Den korte monitoreringsperiode betyder, at der ofte ikke bliver registreret hjerteflimmer, men at patienten alligevel typisk vil blive videresendt til udredning på hospitalet. En stor andel af alle patienter, der henvises til hjerteafdeling med mistanke om hjerteflimmer, viser sig ikke at have lidelsen, hvilket medfører en unødvendig arbejdsbyrde for hospitalets personale.

Roche Diagnostics har et ønske om at opspore patienter med hjerteflimmer tidligere således, at tiden til diagnose afkortes, samt at hjælpe de praktiserende læger med at henvise de rigtige patienter til hjerteafdelingerne.

Flere af brugerne så stor værdi i at kunne blive undersøgt hos deres egen læge, i stedet for at blive henvist til hospitalet. Derudove

Digitale løsninger til monitorering af hjerteflimmer
To mulige løsninger, der begge kan måle hjerterytmeforstyrrelse uanset, hvor brugeren fysisk opholder sig, er blevet testet hos fire praktiserende læger i Nordsjælland i samarbejde med Hjerteafdelingen på Nordsjællands Hospital. Pilotprojektet blev udført over ni uger, og i alt har 25 brugere deltaget i forsøget.

De testede løsninger er henholdsvis det elektroniske plaster SmartCardia og smartphone-applikationen FibriCheck. Fælles for begge løsninger er, at de er så enkle, at de kan udleveres af de praktiserende læger og anvendes af patienten selv.

SmartCardia-plasteret tager kontinuerligt EKG-målinger. Det er på størrelse med en tændstikæske, og man har det siddende på brystkassen i syv dage.

FibriCheck foretager spotmålinger, når brugeren åbner appen og aktiverer kamerasensoren på sin mobiltelefon med et tryk eller en berøring. I testperioden på 30 dage målte brugerne som minimum to gange dagligt og, hvis vedkommende oplevede symptomer.

“Kan der ske en bedre selektion ude hos de praktiserende læger, kan det både sikre bedre patientbehandling og spare en masse ressourcer”
— Niels Tønder, ledende overlæge på Hjerteafdelingen, Nordsjællands Hospital

En sammenhængende patientrejse
Forløbet er afsluttet, og resultaterne er lovende. Løsningerne har potentialet til at ændre patientforløbet radikalt.

”Brugerne fandt løsningerne intuitive og nemme at anvende. Flere af brugerne så stor værdi i at kunne blive undersøgt hos deres egen læge, i stedet for at blive henvist til hospitalet. Derudover følte brugerne sig mere involveret i deres udredningsforløb, i det de eksempelvis selv skulle foretage målinger ved hjælp af appen,” fortæller Sofie Phillipsen, projektleder fra Nordic Health Lab.

Og det er ikke kun for patienterne, de digitale løsninger skaber værdi. Også hospitalspersonale og praktiserende læger er begejstrede.

”De praktiserende læger mener, at denne tidlige opsporing er et effektivt værktøj til at udføre hurtige udredninger,” fortæller Sofie Phillipsen. Løsningerne skal dog undersøges yderligere, før man ændrer på praksis.

Niels Tønder, ledende overlæge på Hjerteafdelingen, Nordsjællands Hospital, har bidraget med ekspertviden om hjertepatienter, og han er enig i, at værktøjerne kan gøre en stor forskel:

”Vi ser, at det kan give værdi at sætte større fokus på monitorering af hjertesymptomer ude hos de praktiserende læger. Kan der ske en bedre selektion ude hos de praktiserende læger, kan det både sikre bedre patientbehandling og spare en masse ressourcer.”