info@nordichealthlab.com

Nordic Health Lab
Danneskiold-Samsøes Allé 41
1434 København
Danmark

29.05.2023
Levabo – automatisk forebyggelse af tryksår

Levabo har skabt Turn All, som er et automatisk kipsystem, der hjælper med at forebygge og behandle tryksår ved automatisk at positionere patienten i sideleje.

Hvad er problemet?

Befolkningen bliver ældre, og patienter indlægges oftere med komorbiditeter og lavt funktionsniveau. Mange er sengeliggende i kortere eller længere perioder, og det kan føre til tryksår, hvis sundhedspersonalet ikke repositionerer patienten manuelt. En repositionering kræver mange ressourcer i et stadigt mere presset sundhedsvæsen.

Hvordan virker løsningen?

Løsningen positionerer patienten i sideleje på 30 grader skiftende mellem højre og venstre side med et interval på 30, 60 eller 90 minutter. Et svagt løft på 5 grader i modsatte side gør, at patienten forbliver liggende trygt i midten af sengen, og modvirker shear.

Hvilken værdi kan løsningen have?
Løsningen giver bedre livskvalitet for personer med risiko for at udvikle eller som har tryksår. Samtidig giver det bedre fysisk arbejdsmiljø for sundhedspersonalet og bedre udnyttelse af knappe ressourcer.

Hvor kan løsningen bruges?
Løsningen kan bruges i både på hospitaler og i kommuner.

Levabo tester deres koncept på Nordic Health Labs partnerhospitaler

Det er Nordic Health Lab, der faciliterer testforløbene i samarbejde med innovationskonsulenterne på vores partnerkommuner.

Virksomheden kan have testforløb på flere partnerhospitaler, men forløbene kan være tidsmæssigt forskudt.

Testforløbet varer typisk omkring tre måneder.

Vi mener, det er vigtigt at dele de erfaringer, vi gør os. Derfor offentliggør vi efter endt testforløb en rapport med konklusioner fra hele forløbet.

“Dette samarbejde har givet os adgang til flere sygehuse, og har givet os mulighed for at komme i kontakt med flere relevante samarbejdspartnere. Ligeledes har det givet anledning til at finde nøglepersoner i sundhedssektoren, der brænder for problemløsning og som sætter sig ind i produktets funktion og håndtering, så der internt er en medarbejder, der brænder for implementeringen”
— Peter Egelund, CEO