info@nordichealthlab.com

Nordic Health Lab
Danneskiold-Samsøes Allé 41
1434 København
Danmark

29.05.2023
Measurelet – Et toilet, der automatiserer måling og registrering af output hos patienter

Measurelet Toilet er et højteknologisk toilet, som automatisk måler urin og afføring i adskilte mål og sender data til patientjournalen.

Hvad er problemet?

15% af alle indlagte patienter får ordineret et væskeregnskab. Ved et væskeregnskab måles og registreres patienters væskeindtag, urin og afføring. Urin og afføring opsamles i bækkener og bæres igennem afdelingen til skyllerummet – sygehushygiejnen udfordres. Målinger er tidskrævende, upræcise og er en ”tung” manuel proces, som koster mange sygeplejetimer.

 

Hvordan virker løsningen?

Toilettet har fuldautomatisering af output målinger for urin, afføring og volumen. Det sender data direkte til patientjournalen, og er desuden vandbesparende og kan selv skylle ud.

 

Hvilken værdi kan løsningen have?
Voksne og børn kan med løsningen få målt deres output med et ”normalt” toiletbesøg. Plejepersonalet får frigivet tid til kerneopgaver og kan behandle bedre og få en hurtig udskrivelse. Derudover kan det bedre forbedre sygehus- hygiejnen, da afføring og urin ikke transporteres rundt i afdelingen.

 

Hvor kan løsningen bruges?
Løsningen kan bruges både på hospitaler og i kommuner.

Levabo tester deres koncept på Nordic Health Labs partnerhospitaler

Det er Nordic Health Lab, der faciliterer testforløbene i samarbejde med innovationskonsulenterne på vores partnerkommuner.

Virksomheden kan have testforløb på flere partnerhospitaler, men forløbene kan være tidsmæssigt forskudt.

Testforløbet varer typisk omkring tre måneder.

Vi mener, det er vigtigt at dele de erfaringer, vi gør os. Derfor offentliggør vi efter endt testforløb en rapport med konklusioner fra hele forløbet.

“Nordic Helth Lab har hjulpet os med facilitering af møder, papirarbejde, planlægning og kommunikation med afdelingen i forbindelse med vores produktafprøvning af vores Toiletter. Vi har været glade for samarbejdet og glæder os til, at Nordic Health Lab skal stå for testforløbet”
— Marie Lommer Bagger CEO