info@nordichealthlab.com

Nordic Health Lab
Danneskiold-Samsøes Allé 41
1434 København
Danmark

29.05.2023
SENS – aktivitetssensor til mobilisering, rehabilitering og genoptræning

SENS motion®  er en indbygget accelerometer, der måler fysisk aktivitet. Det er en diskret enhed, du kan placere på huden, og den giver motiverende feedback, øger patientmobiliseringen og understøtter sundhedspersonalet med objektive aktivitetsdata.

Hvad er problemet?

I følge SENS’s data, er indlagte patienter inaktive over 90% af tiden. Det kan føre til, at 30% bliver genindlagt indenfor en måned, hvilket giver ringere fysisk form, nedsat muskelstyrke, samt lavere livskvalitet.
Samtidig er der på hospitalerne ikke nok ressourcer til at håndtere mobilisering hos patienterne, da personalet i forvejen er underbemandet.

 

Hvordan virker løsningen?

SENS motion® kan monitoreres på låret, og vha. et indbygget accelerometer måler den fysisk aktivitet på patienterne. Patienterne får en tablet med en applikation med motiverende feedback, mens personalet får en skærm til hurtigt overblik over patienterne samt deres aktivitetsniveau.

 

Hvilken værdi kan løsningen have?

Løsningen kan give evidens for mere aktiv tid ude af sengen, dokumentere mobilisering for indlagte patienter samt frigive både ressourcer hos personalet og øge selvmobilisering hos patienter.

 

Hvor kan løsningen bruges?
Løsningen kan bruges både på hospitaler og i kommuner.

SENS tester deres koncept på Nordic Health Labs partnerhospitaler

Det er Nordic Health Lab, der faciliterer testforløbene i samarbejde med innovationskonsulenterne på vores partnerkommuner.

Virksomheden kan have testforløb på flere partnerhospitaler, men forløbene kan være tidsmæssigt forskudt.

Testforløbet varer typisk omkring tre måneder.

Vi mener, det er vigtigt at dele de erfaringer, vi gør os. Derfor offentliggør vi efter endt testforløb en rapport med konklusioner fra hele forløbet.

Sens viser løsningen frem for personalet på Bornholms Hospital