info@nordichealthlab.com

Nordic Health Lab
Danneskiold-Samsøes Allé 41
1434 København
Danmark

29.07.2021
App sænker operationsudeblivelser og forbedrer arbejdsgange

Har forbedret processen for 7000 patienter indtil videre

App’en blev til, fordi ortopædkirurgisk afdeling på Nordsjællands Hospital oplevede udfordringer med et stigende antal ambulante patienter og med operationsaflysninger, da patienterne ikke var forberedte på operationsdagen. Patienterne kunne ikke finde rundt i en stor mængde information og detaljer, som de skal følge i et omfattende forløb. Løsningen ’Min Forløbsassistent’ sikrer, at patienter får relevant information om, hvad de skal huske i forløbet. Eksempelvis at faste, indtage kontrastvæske på et bestemt tidspunkt osv. Patienterne kan også se videoer og chatte med sygeplejerskerne, og derfor være bedre forberedte og informerede end tidligere. Alt dette gør, at patienterne føler, at de har mere kontrol og tryghed i forløbet, og det gør dem mere tilfredse med den samlede oplevelse.

Indtil videre har cirka 7000 patienter brugt appen og dermed fået en nemmere proces på hospitalet. Derudover har løsningen reduceret antal af afdelingens operationsaflysninger, hvilket sparer hospitalet for store summer.
Løsningen bliver nu også brugt i Hillerød Kommune.

“Meget hjælpsom med at facilitere, justere og implementere”

NHL blev involveret i projektet for at facilitere og lette implementeringen af ​​appen i Hillerød Kommune.

De patienter, der skulle fortsætte deres genoptræning uden for sygehuset – i Hillerød Kommune – efterspurgte appen, så de kunne have alle informationer samlet ét sted. Samtidig oplevede kommunens personale, at de patienter, der havde brugt appen på Nordsjællands Hospital, var kommet bedre igennem deres forløb sammenlignet med patienter opereret på sygehuse, der ikke havde appen.

En af NHLs kernekompetencer er at finde matches mellem den offentlige sundhedssektor og private aktører, og i dette tilfælde var det relevant for NHL at facilitere implementeringen af ​​Ementos app i Hillerød kommune.

Arbejdsprocessen og behovet hos borgerne i kommunen og på sygehuset var dog meget forskellig, så opgaven var at tilpasse appens indhold og flow sammen med fysioterapeuterne i kommunen.

Fysioterapeuter Kasper Hansen, der har arbejdet med Min Forløbsassistent fra begyndelsen, siger, at samarbejdet mellem kommunen og NHL har været effektivt:

“NHL har været til stor hjælp i forhold til faciliteringen, justeringen og implementeringen af løsningen og i forhold til at navigere i samarbejdet med Emento og hospitalet. NHL har også hjulpet med at evaluere, hvad der fungerer bedst for borgerne, og hvad der kan optimeres,” forklarer Kasper Hansen.

Før var information til patienterne fordelt på alt for mange forskellige papirdokumenter. Patienterne overså det, og var derfor ikke forberedte til operationer.
(Artiklen fortsætter under billedet.)

Tværsektorielt samarbejde giver mere lighed i sundhed

Virksomheden Emento pointerer også vigtigheden af et samarbejde på tværs af offentlige og private aktører. Ann Dupont, der er Relationship Manager i Emento forklarer, at tværsektorielle samarbejder giver mere lighed i sundhed:
”Vi kan ikke hjælpe borgerne og patienterne uden at samarbejde. Derfor har dette projekt været forbilledligt, fordi så mange parter på tværs af sektorer og offentlige/private organisationer samarbejder for at skabe en tidssvarende servicekultur i sundhedsvæsnet. Målet er at hjælpe borgeren og patienten bedst muligt og understøtte deres autonomi og mulighed for at løfte eget ansvar for sundhed. Det er vejen frem til at skabe bedre tværsektorielle overgange for borgeren og understøtte mere lighed i sundhed,” forklarer Ann Dupont.

Næsten 87 procent er tilfredse

De borgere, der allerede er vant til smartphones, er meget glade for at bruge den samme app i kommunen, som de allerede kender fra hospitalet, selvom indholdet er anderledes. 86,7 procent af de borgere, der besvarede undersøgelsen om brugen af ​​appen i implementeringsprocessen, klikkede ‘meget enig’ på spørgsmålet: “Jeg oplever at få støtte, og er tilfreds med den behandling, jeg har modtaget i mit genoptræningsforløb.”

En af brugerne af appen sagde: “Jeg har virkelig været tilfreds med min knæoperation og med appen. Jeg har brugt den meget efter operationen. Der er altid noget information, der misser, men så kan jeg finde det på appen igen.” (Borger, 64 år)

Min Forløbsassistent er en prisvindende app, der samler al information i en app. Skridt for skridt, så man ikke overser noget.
(Artiklen fortsætter under billedet.)

Forbedrede arbejdsgange på hospitalet

Da “Min Forløbsassistent” er skabt i tæt samarbejde mellem virksomheden Emento og personalet på ortopædkirurgisk afdeling, har det også haft betydning for personalets arbejdsgange og opgaver. Afdelingssygeplejerske Pernille Greisen fra Nordsjællands Hospital fortæller, hvordan appen optimerede personalets arbejdsgange:

”I processen med at udvikle indholdet til appen fandt vi ud af, at vi skulle standardisere vores arbejdsgange. Vi havde nogle gode diskussioner om, hvordan man udfører procedurer og om hinandens forskellige tilgange. ”Min Foløbsassistent” har også givet os en anden arbejdsgang, fordi patienter nu kan chatte med os på appen og sende billeder af deres sår i stedet for at komme ind på afdelingen for noget, de selv kan klare hjemmefra. Derudover kan vi i dag møde patienterne på et mere ligeværdigt niveau, da de har adgang til noget af den samme information vi også har,” forklarer Pernille Greisen.

Løsningen vandt designprisen

Appen ‘Min Forløbsassistent’ vandt designprisen ved Danish Design Award i 2019. Prisen blev givet til både Nordsjællands Hospital og virksomheden Emento i kategorien “Enestående service.” Juryen understregede, at prisen blev givet til “Min Forløbsassistent”, blandt andet fordi, “det er et digitalt produkt, der prioriterer patienten – mennesket. – Ikke systemerne og selve behandlingsforløbet. Samtidig kan den være med til at sænke omkostningerne i en økonomisk presset sektor, da den minder patienterne om at møde op til behandlingerne. I et land som Danmark, med et skattefinansieret sundhedssystem, er det til gavn for hele samfundet.

“Jeg ville ikke have været kommet igennem det ligeså godt, hvis jeg kun fik informationen i e-Boks. Man får en forståelse for, hvad der skal lægges vægt på og kun det vigtigste. Det er korte og præcise videoer, og ikke en lang tale om en masse ting og sager”. ”
— Knæpatient, Stefan G. Rasmussen, 71 år.