info@nordichealthlab.com

Nordic Health Lab
Danneskiold-Samsøes Allé 41
1434 København
Danmark

24.05.2023
NordInsight – Implantatdatabase for radiologer og radiografer

NordInsight har udviklet en avanceret database til implantatsøgninger for radiologer og radiografer. 

Hvad er problemet?

I dag udgør MR-skanninger af patienter med implantater en potentiel patientrisiko. Det stærke magnetfelt i en MR-skanner kan medføre uønskede bevægelser af implantatet samt opvarmning af det omkringliggende væv, og kan potentielt resultere i funktionsfejl i elektrisk aktive implantater. Implantater kan også danne ”artefakter” på skanningsbillederne, som kan vanskeliggøre det diagnostiske arbejde og i værste fald resultere i fejldiagnosticering.

En anden udfordring er, at radiografer, ifølge NordInsights data, bruger mellem 10-120 minutter om dagen på at søge efter MR-sikkerhedsretningslinjer på hjemmesider og internetsøgninger. Samtidigt findes der ingen fyldestgørende database, der hjælper radiologer med søgningsresultater.

Hvordan virker løsningen?

Løsningen samler data på tværs af nettet, så personalet kan søge på MR-implantater ved navn, UDI-nummer eller type, samt finde værdifuld information om sikkerhed, ydeevne og klinisk brug. På den måde kan personalet både spare tid og forhindre potentielt farlige MR-skanninger.

Hvilken værdi kan løsningen have?

NordInsights løsning har potentiale til at sikre MR-skanninger for patienter med implantater. Derudover kan løsningen forbedrede MR-processerne, hvilket kan gavne personalets arbejdsgange.


Hvor kan løsningen bruges?

Løsningen kan bruges i radiologiske afdelinger.

NordInsight tester deres koncept på Nordic Health Labs partnerhospitaler

Det er Nordic Health Lab, der faciliterer testforløbene i samarbejde med innovationskonsulenterne på vores partnerhospitaler.

Virksomheden kan have testforløb på flere partnerhospitaler, men forløbene kan være tidsmæssigt forskudt.

Testforløbet varer typisk omkring tre måneder.

Vi mener, det er vigtigt at dele de erfaringer, vi gør os. Derfor offentliggør vi efter endt testforløb en rapport med konklusioner fra hele forløbet.

“Vi er taknemmelige for Nordic Health Lab's afgørende hjælp med at matche os med hospitaler og bringe os et skridt tættere på vores mål om at få state-of-the-art software ind på hospitaler over hele kloden og skabe værdi i den kliniske arbejdsgang”
— Simon Elliott Thomassen Co-founder & CEO i NordInsight

Se videoen om, hvordan løsningen virker, herunder

Ifølge NordInsights data bruger radiografer mellem 10-120 minutter om dagen på at søge efter MR-sikkerhedsretningslinjer. Løsningen kan frigøre ressourcer og gør processen mere sikker.