info@nordichealthlab.com

Nordic Health Lab
Danneskiold-Samsøes Allé 41
1434 København
Danmark

21.03.2023
Nordsjællands Hospital har testet implantatdatabase, der har potentiale til at øge tryghed og kvalitet ved MR-skanninger

I efteråret 2022 faciliterende Nordic Health Lab et forløb på Nordsjællands Hospital, som testede NordInsight’s (NIdb) next-gen implantatdatabase med målene om:
– At undersøge, hvorvidt man kan lette radiologer og radiografers arbejde ved hjælp af en databaseløsning til fremsøgning af implantatvejledninger.
– At identificere hvorvidt en sådan løsning nemt kan integreres i personalets dagligdag.

Hovedkonklusioner

Konklusionen var, at løsningen er meget brugervenlig og intuitiv at anvende. Samtidig skaber NIdb tryghed for visiterende radiologer og radiografer, og har potentiale til at kunne frigive tid og optimere arbejdsgangen i en radiologisk afdeling. Derudover har NIdb mange af de nødvendige funktionaliteter, men mangler nogle mere avancerede søgemuligheder.

Fortsættelse af testforløb:

Billeddiagnostisk afdeling på Nordsjællands Hospital har set løsningens potentiale, og indgår derfor endnu et testforløb. Partnerne tager ovenstående erfaringer med sig i det nye testforløb, hvor de arbejder videre med formålet om tilpasning til afdelingen samt senere implementering af løsningen. Det nye testforløb foregår over foråret 2023, og faciliteres af Nordic Health Lab.

Mette Marklund, cheflæge, Billeddiagnostisk afdeling, Nordsjællands Hospital siger: “Vi håber, vi derigennem kan være med til både at modne løsningen og måske give afdelingen nogle nye værktøjer på sigt.”

Udfordringen med MR-skanninger

I dag udgør MR-skanninger af patienter med implantater en potentiel patientrisiko. Det stærke magnetfelt i en MR-skanner kan medføre uønskede bevægelser af implantatet samt opvarmning af det omkringliggende væv, og kan potentielt resultere i funktionsfejl i elektrisk aktive implantater. Implantater kan også danne ”artefakter” på skanningsbillederne, som kan vanskeliggøre det diagnostiske arbejde og i værste fald resultere i fejldiagnosticering.

En anden udfordring er, at radiografer, ifølge NordInsights data, bruger mellem 10-120 minutter om dagen på at søge efter MR-sikkerhedsretningslinjer på hjemmesider og internetsøgninger. Samtidigt findes der ingen fyldestgørende database, der hjælper radiologer med søgningsresultater.

Nordsjællands Hospital har valgt at fortsætte projektet med endnu et testforløb af NordInsights MR-løsning.
“På Nordsjællands Hospital finder vi det væsentligt at bidrage til innovation på sundhedsområdet, og vi prioriterer derfor udviklingssamarbejder med virksomheder, som arbejder med at udvikle nye løsninger på de udfordringer, som personale og patienter står overfor. ”
— Mette Marklund, cheflæge, Billeddiagnostisk afdeling, Nordsjællands Hospital

Offentlig-privat samarbejde accelereret af Nordic Health Lab
I NordInsight forventer de, at samarbejdet med Nordsjællands Hospital og Nordic Health Lab vil optimere deres løsning: “Vi er begejstret for, at Nordsjællands Hospital ønsker at fortsætte med at anvende og teste løsningen og dermed bidrage til den videre udvikling. Nu kan vi gå dybere ind i arbejdsgangen og tilpasse implantatdatabasen, så den kan integreres i den kliniske arbejdsgang og skabe maksimal værdi for hospitaler i både Danmark og resten af verden. Vi er taknemmelige for Nordic Health Lab’s afgørende hjælp med at matche os med hospitalet og bringe os et skridt tættere på vores mål om at få state-of-the-art software ind på hospitaler og skabe værdi i den kliniske arbejdsgang over hele kloden,” siger Simon Elliott Thomassen, Co-founder & CEO på NordInsight.

“Facilitering af OPI-processer er ikke en opgave, det enkelte hospital skal løse alene. Derfor ser vi frem til at fortsætte faciliteringen af forløbet og bidrage til, at samarbejdet får effekt både på hospitalet og på det billeddiagnostiske område i hele Norden.””
— Jesper Juel-Helwig, Adm. dir. i Nordic Health Lab er glad for et vellykket offentligt-privat samarbejde

Fakta:

Det er Billeddiagnostisk Afdeling på Nordsjællands Hospital, der har testet NordInsights implantatdatabaseløsning. 
Testforløbet har strakt sig over 12 uger, og har inkluderet interviews af to radiografer, og seks radiologer har deltaget i testforløbet. Derudover har NordInsight interviewet tre testbrugere med erfaring i visitation af patienter med implantater.

NIdb er en browserbaseret database med sikkerhedsvejledninger for implantater og medical devices, der giver avancerede søgemuligheder med Unique Device Identifier og type for patienter, der skal MR-skannes.