info@nordichealthlab.com

Nordic Health Lab
Danneskiold-Samsøes Allé 41
1434 København
Danmark

07.07.2021
Sko, der minimerer risikoen for at falde

Mange ældre borgere falder
Fald er den mest almindelige ulykkesform blandt ældre, og det påvirker ikke kun deres fysiske helbred, men kan også have store psykiske og sociale konsekvenser.
En del selvhjulpne borgere over 65 år har enten oplevet at falde eller er i øget risiko for at falde.

Det kan få store konsekvenser for den enkelte borger og for sygdomsbyrden i Danmark. Faktisk er 36.389 borgere årligt ude for en faldulykke, og der sker 679 dødsfald årligt pga. faldulykker.
Virksomheden Spraino har udviklet nogle sko, der minimerer risikoen for at snuble. Skoen reducerer fald og gør borgerne tryggere,
Spraino har udviklet og testet en intelligent sko med en teknologi, der kan styre friktionen på skoen, så de bliver mere sikre. Skoen kan minimere risikoen for både at snuble og vride om.

Skoen har et stort potentiale blandt den ældre del af befolkningen, da den kan medvirke til at bevare borgerens almene funktionsniveau og samtidig give borgeren mere tryghed i hverdagen.
Borgeren kan undgå brugen af eksempelvis rollator, da skoen kan være med til at udskyde behovet for hjælpemidler. Det gavner både samfundet og borgeren.

Hvordan fungerer skoen?
Teknologien reducerer rotationskraften rundt om skoens yderside og øger derved skoens stabilitet. Hvis skoens vinkel til gulvet øges, justeres skoen i løbet af millisekunder, og risikoen for at vride om mindskes.

Teknologien nedsætter desuden bremsekraften forrest på skoen, når den kolliderer med et objekt.

Nordic Health Lab og Spraino er i gang med at finde de rigtige indgange i kommunerne for at teste skoen blandt kommunernes borgere.

(Kilde: Sundhedsstyrelsen. Sygdomsbyrden i Danmark – Ulykker, selvskade og selvmord (2016)

“Børge vred om på en gåtur og blev udredt på hospitalet med beskeden om skade på både ledbånd og ligamenter. Han skal derfor igennem et træningsforløb i kommunen. Børge er meget bekymret for, om han kommer til at kunne gå længere ture igen.”
— Børge, 78 år