info@nordichealthlab.com

Nordic Health Lab
Danneskiold-Samsøes Allé 41
1434 København
Danmark

12.05.2023
SyncSense – VR-træning til ældre og inaktive

SYNCSENSE® er en VR-teknologi til fysisk og kognitiv træning af samfundets mest svækkede og inaktive ældre og mennesker med handicap.

Hvad er problemet?

Fysisk inaktivitet forringer patienternes fysiske formåen i det daglige (ADL funktion) og livskvaliteten. Dertil kan fysisk inaktivitet forlænge sygdoms- og genoptræningsperioden og øge risikoen for senfølger og genindlæggelse. Det koster sundhedsvæsnet milliarder i behandling og pleje – og med en hurtigt voksende ældre generation vil problemet i fremtiden kun blive endnu større.

Hvordan virker løsningen?
Borgeren kan via VR-brillerne komme på virtuelle natur- eller rejseoplevelser uden at være udenfor. Det sker ved, at borgeren får VR-briller på samtidig med at skulle “cykle” med enten armene eller benene.

Hvilken værdi kan løsningen have?
Med VR-løsningen kan klinikere, terapeuter og plejepersonale gøre træningen sjov og motiverende for indlagte eller inaktive borgere, samtidig med at fremme fysisk, kognitiv og social aktivitet.
Samtidigt kan VR-løsningen på sigt bruges uden supervision.

Hvor kan løsningen bruges?
VR-løsningen kan bruges på hospitaler og i kommunalt regi.

SYNCSENSE® tester løsningen på Nordic Health Labs partnerhospitaler

Det er Nordic Health Lab, der faciliterer testforløbene i samarbejde med innovationskonsulenterne på vores partnerhospitaler.

Virksomheden kan have testforløb på flere partnerhospitaler, men forløbene kan være tidsmæssigt forskudt.

Testforløbet varer typisk omkring tre måneder.

Vi mener, det er vigtigt at dele de erfaringer, vi gør os. Derfor offentliggør vi efter endt testforløb en rapport med konklusioner fra hele forløbet.

“Nordic Health Lab gør virkelig en væsentlig forskel, og jeg tror virkelig på, at I hjælper os alle med at skabe bæredygtig sundhedsinnovation til større gavn.”
— Simon Bruntse Andersen, Adm. dir. i SyncSense
Simon Bruntse Andersen oplærer personalet på Bornholms Hospital i brugen af VR-løsningen