info@nordichealthlab.com

Nordic Health Lab
Danneskiold-Samsøes Allé 41
1434 København
Danmark

Vi samarbejder med mange forskellige aktører
Virksomheder

Nordic Health Lab hjælper virksomheder, der har prototyper, med at screene og kvalificere deres løsning. Det kan både være startups, SMV’er og store virksomheder. Vi vurderer, om de har tilstrækkelig relevans og modenhed​ til at starte et forløb i en eller flere af vores testarenaer.

Visamarbejder med hospitaler og kommuner
Hospitaler og kommuner

Vi samarbejder med hospitaler og kommuner, der indgår med dedikerede ressourcer både på ledelsesniveau og med innovationskonsulenter.

Partnerskaber giver innovative sundhedsløsninger
Partnerskaber

Nordic Health Lab laver partnerskaber med store virksomheder og vidensinstitutioner for at vidensdele og udveksle innovative sundhedsløsninger og udfordringer. Partnerskaber giver også god mulighed for udveksling af kontakter til startups og SMV’er og adgang til sundhedsvæsenets komplekse økosystem og til innovative testarenaer.