info@nordichealthlab.com

Nordic Health Lab
Danneskiold-Samsøes Allé 41
1434 København
Danmark

Vi samarbejder med hospitaler og kommuner

Vi har innovative partnerhospitaler og partnerkommuner, der indgår med dedikerede ressourcer både på ledelsesniveau og med innovationskonsulenter. Disse hospitaler og kommuner er interesserede i at finde nye og innovative løsninger til nogle af deres store udfordringer, og stiller derfor det relevante sundhedsfaglige miljø til rådighed til test af løsninger.
Fælles for dem er, at ledelsen tror på, at samarbejdet med eksterne aktører er vejen frem til bedre og mere inddragende patientforløb, optimerede arbejdsgange, og besparelser der gavner både personalet og patienter og borgere. Det skaber de perfekte rammer til at teste og implementere nye sundhedsløsninger. 

Landsdækkende hospitaler og kommuner

Nordic Health Lab er et landsdækkende sundheds-lab. Vi samarbejder med Nordsjællands Hospital, Regionshospitalet Horsens og Regionshospitalet Gødstrup og deres klyngekommuner. Vi udvider løbende vores partnerskaber med flere hospitaler og kommuner.

Tablet til at registrere data lige ved patienten. På Regionshospitalet Gødstrup

Vi hjælper med behovsafdækning for at finde den rette løsning

Vi guider hospitaler og kommuner i at afdække deres behov, så vi bedre kan finde de helt rigtige løsninger til deres udfordringer.

Når hospitalerne og kommunerne har deres behovsafdækninger klar, matcher vi dem med virksomhedernes innovative løsninger. Derefter begynder selve testforløbet, hvor virksomhedernes løsninger kan blive tilpasset i det helt relevante miljø.

Kan teste alle faser

Virksomheder kan teste deres løsninger i tæt samarbejde med sundhedspersonalet og Nordic Health Lab.
Vi kan teste alle faser af et patientforløb – fra indlæggelse og diagnose til rehabilitering og forebyggelse.​ Vi skaber rammerne for, at et testforløb skaber størst mulig værdi for både startups og SMV’er og for sundhedsvæsenet.  

Er du interesseret i et testforløb?

Er du tilknyttet det offentlige sundhedsvæsen og synes, at vores koncept er spændende, kan du kontakte os på info@nordichealthlab.com til en uformel snak omkring samarbejde.

Har din virksomhed relevante løsninger til sundhedsvæsenet, så tjek siden “Virksomheder“.