info@nordichealthlab.com

Nordic Health Lab
Danneskiold-Samsøes Allé 41
1434 København
Danmark

OPI-samarbejde

Nordic Health Lab rådgiver om alt indenfor offentlig-privat innovationssamarbejde (OPI), og agerer derudover facilitator, så alle parter kan sikre sig, at OPI-samarbejdet kører. Her er vores anbefalinger til, hvordan hospitaler, kommuner, vidensinstituitioner og private aktører sparer tid og får bedre resultater ud af et OPI-samarbejde.

Offentlig-Privat-Innovation er en nødvendig samarbejdsform til at afhjælpe nogle af de udfordringer, som det offentlige sundhedsvæsen ikke selv har ressourcerne til at løse. Private virksomheder står i kø for at præsentere deres løsninger til sundhedsvæsenet, og der er mange innovative løsninger, der både er tidsbesparende og kvalitetsoptimerende. Inden man går i gang med et OPI-samarbejde, er det en god idé at definere, hvilken slags OPI-partnerskab, man skal indgå.

Definition af forskellige OPI-samarbejder

OPI-samarbejdet kan tage forskellig form alt afhængigt af kompleksiteten af samarbejdet. Der ses primært fire forskellige måder, OPI-projekter kan udfolde sig på:​

 1. Mini-afprøvninger​
 2. Eksplorative afprøvninger (eksplorativt OPI)​
 3. Innovativt Indkøb​
 4. Strategisk samarbejde​

Hvilken type OPI der benyttes afhænger af den enkelte situation, løsning og behov. I visse tilfælde kan de mere simple samarbejdsformer også indgå som dele af de bredere samarbejdsformer. ​

Miniafprøvninger​​

Hurtig afprøvning af en privat virksomheds løsning(er) hos offentlig organisation med minimalt samarbejde og feedback. ​

 • Kræverikke en juridisk aftale. ​
 • Muliggørikke indkøb over udbudsgrænsen efter afprøvning.

Eksplorative afprøvninger​​

Eksplorativ OPI handler om at afsøge mulige innovationsrum for nye løsninger. Her indgås tæt samarbejde mellem det offentlige og private virksomheder. ​

 • ​Kræverjuridisk aftale. ​
 • Muliggørikke indkøb over udbudsgrænsen efter afprøvning.

Innovativt indkøb

Ved et offentligt innovationsudbud har hospitalet en god forståelse for en specifik udfordring, defineret et behov og sikret, at finansieringen er på plads, før virksomheder inviteres ind i samarbejdet. ​

 • ​Kræverjuridisk aftale. ​
 • Muliggørindkøb over udbudsgrænsen efter afprøvning.​

Strategisk Samarbejde

Flerårigt strategisk samarbejde mellem virksomhed(er) og offentlig organisation med fokuspå kontinuert innovationssamarbejde. ​

 • ​Kræverjuridisk aftale. ​
 • Muliggørindkøb over udbudsgrænsen efter afprøvning.​
Gode råd til gnidningsfrie OPI-samarbejder
 • Indtænk OPI-model og aftale tidligt i dit forløb
  Det er vigtigt, at du indtænker og aftaler OPI-model tidligt i dit forløb, så du kan få det konceptuelle på plads og designe din proces efter, hvad der juridisk er muligt. Med de juridiske rammer på plads, sikrer du dig , at der f.eks. skabes konkurrenceforvridning, eller at den offentlige organisation bliver inhabil overfor et senere indkøb af løsningen.
 • Inddrag de rette aktører
  For at få de bedste resultater, er det afgørende at inddrage de rette deltagere. Sørg for at få både klinikere, og deltagere fra din kernemålgruppe ind i forløbet. Derudover skal ledelsen helst også inddrages tidligt i forløbet, så der kan skabes tillid, støtte og opbakning fra start. Det er også meget vigtigt at involvere regionens IT-afdelinger, juridiske afdelinger og hygiejnesygeplejersker, så både juridiske- og IT-processer kan løbe mere glidningsfrit.
 • Definér jeres roller i processen
  Du skal være opmærksom på, hvad din rolle i processen helt præcist er, og hvad de øvrige parters opgaver og ansvarsområder er. På den måde øger du chancen for, at OPI-projektet vil forløbe effektivt og holde tidsplanen.

 

 • Godt struktureret OPI-samarbejde
  Noget af det vigtigste i et OPI-forløb er, at der er et godt samarbejde mellem parterne i løbet af hele processen. Det kræver, at der er en struktureret facilitator på OPI-samarbejdet, der kan agere projektleder i samtlige faser. Det kræver også, at de involverede parter afsætter tid og ressourcer til forløbet.

 

 • Dokumentér forløbet
  Husk at du skal dokumentere resultater, viden, konklusioner osv. i løbet af projektet. Det er essentielt i forhold til senere brug, evaluering og fortsættelse af samarbejdet. Et godt evalueret og dokumenteret testforløb kan nemlig bidrage til at få implementeringen eller købet godkendt hos ledelsen.

 

 • Testforløb inden implementering af OPI-produktet
  Hvis jeres mål er at få løsningen implementeret efter et OPI-samarbejde, kan I næsten ikke komme udenom at teste løsningen i det rette kliniske miljø før implementering. (Med mindre løsningen tidligere er afprøvet andre steder.) Testforløb er tit en del af OPI-samarbejdet og en forudsætning for implementering​. Test-delen gør jer meget klogere på, hvordan løsningen fungerer i praksis, hvilke forbedringer der skal til, og hvordan målgruppen kan gøre bedst brug af den. Det er derfor vigtigt, at testforløbet er velstruktureret, at de involverede parter kender deres roller, at testforløbet har et klart formål, samt at ledelsen er inddraget og bakker på om forløbet.

 

 • Ekstern partner

  Det kan være en god idé at finde en ekstern partner, der kan hjælpe med OPI-samarbejdet, så du ikke farer vild i alle processerne og kommer til at spilde både din og klinikernes tid. Der er forskellige aktører, der kan hjælpe med det. Blandt andre os i Nordic Health Lab.

Få OPI-hjælp hos Nordic Health Lab

Nordic Health Lab bygger bro mellem det offentlige sundhedsvæsen og private aktører. Vores fokus er at accelerere nye sundhedsløsninger gennem Offentlig-Privat-Innovation. Til gavn for os alle. Derfor rådgiver vi samarbejdspartnere om OPI og faciliterer derudover forskellige slags OPI-samarbejder.

Vi går meget op i at facilitere gode og strukturerede OPI-og testforløb, hvor alle partere kan samarbejde på højt plan. Dermed kan alle drage nytte af hinandens ekspertiser. Det gør vi ved at sikre en struktureret og klar plan for OPI-samarbejdet og testforløbet, så alle aktører er indstillet på, hvad der skal ske, og hvad deres roller i forløbet vil være.

Vi hjælper dig ganske enkelt med at fjerne OPI-knaster, så jeres projekt hurtigere kan blomstre og komme målgruppen til gode. Uanset om du arbejder på et hospital, i en kommune, på en vidensinstitution eller i privat regi.

NHL accelererer korte og effektive OPI-testforløb
Et af vores fokusområder er at facilitere og accelerere OPI-testforløb, så de bliver konkrete, korte og meget effektive. Vores testforløb varer i gennemsnit mellem to til fem måneder, og vi når derfor hurtigere frem til relevante konklusioner.

NHL med i alle led

Under testforløbene er vi med til at lede processen og sikre, at alle parter overholder de aftaler, der er i samarbejdsgrundlandet. Derudover er vi med til at lave den endelige vurdering af forløbet. Alt dette bidrager til at give virksomheden et bedre grundlag og give hospitalet eller kommunen et overblik over, om de bør købe eller implementere løsningen efterfølgende.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på: info@nordichealthlab.com

Vi er til for at hjælpe dig videre med dit OPI-samarbejde, og glæder os til at accelerere dit forløb.