info@nordichealthlab.com

Nordic Health Lab
Danneskiold-Samsøes Allé 41
1434 København
Danmark

02.10.2023
Database klar til implementering efter to kortere testforløb på hospital

(Billede: Simon Elliot Thomassen, CEO i NordInsight) 

Fra primo marts til medio august 2023 har Billeddiagnostisk Afdeling på Nordsjællands Hospital testet NordInsights implantatdatabaseløsning (NIdb). Testforløbet var en forlængelse af samarbejdet efter et testforløb i efteråret 2022, idet løsningen fortsat havde brug for at blive videreudviklet.  

Hvad kan løsningen?
NordInsights implantatdatabaseløsning er en
browserbaseret database med sikkerhedsvejledninger for implantater og medical devices, der giver avancerede søgemuligheder med UDI (Unique Device Identifier) og type for patienter, der skal MR-skannes. På den måde kan man bedre forhindre potentielt farlige MR-skanninger for patienter med implantater. 

Hovedkonklusioner:

  • NIdb har en forholdsvis høj succesrate for søgeresultat og en stor troværdighed.
  • Løsningen har fortsat nogle forbedringsmuligheder målrettet brugervenlighed og funktionalitet omkring databasen, men løsningen er klar til at blive implementeret.
  • Overordnet set vurderer testbrugerne, at hitraten er forholdsvis høj, og at brugervenligheden løbende bliver tilpasset testbrugernes feedback, hvorfor de har vurderet, at løsningen anses som værdifuld for afdelingen.
  • Samarbejdet mellem Nordinsight og Nordsjællands Hospital har således medvirket til, at løsningen er tilpasset personalets behov og arbejdsgang, der vurderes at være en stor styrke for databasen.  

Billeddiagnostisk Afdeling på Nordsjællands Hospital har valgt at implementere løsningen i – indtil videre – en periode på seks måneder men håber, at løsningen på sigt kan tilbydes gennem regionen.   

Næste skridt:

Der arbejdes på, at løsningen tilbydes gennem regionen, så løsningen bliver fuldt implementeret på hospitalet 

Nordic Health Lab har faciliteret samarbejdet og været ansvarlig for evalueringen af testresultaterne.