info@nordichealthlab.com

Nordic Health Lab
Danneskiold-Samsøes Allé 41
1434 København
Danmark

26.05.2023
Teton – Patientmonitorering og styring af arbejdsgange

Teton.ai har skabt et kamera med sensor, der registrerer bevægelser i en patientstue, så personalet kan forebygge fald, få tryksårsadvarsler og følge natstatistikker mm.

Hvad er problemet?
Den store mangel på plejepersonale medfører at mange plejehjem er underbemandet – især nattevagten. Dette udgør et massivt problem, som resulterer i udbrændthed, lavere plejekvalitet og mindre omsorg, samt lavere livskvalitet for borgeren. Samtidig skal visse borgere ofte have tilsyn, da de ellers er i høj risiko for at skade sig selv ved fald eller andre utilsigtede hændelser. Lige nu har personalet hverken overblikket, eller redskabet til at prioritere deres arbejde, og skal frygte hvad der foregår hos andre borgere.

Hvordan virker løsningen?
Teton One er et værktøj, der gør observationsopgaver nemmere, og giver plejepersonalet det overblik, som sikrer, at de kan være trygge ved at behandle og pleje en borger i en ende af afdelingen, og samtidig vide, at alle andre borgere har det godt. Personalet slipper derved også for sporadiske unødvendige tilsyn. Teton One består af et kamera, en computer og oversigtsskærm, desktop/iPad og telefoner.


Hvilken værdi kan løsningen have?
Med løsningen kan personalet få overblik over hele plejehjemmet, reducere omkostninger til faste vagter og frigøre ressourcer med automatiske tilsyn. Derudover nedsætter løsningen stress for personalet og skaber tryghed og mulighed for at prioritere tiden.

Hvor kan løsningen bruges?
Løsningen kan bruges i både på hospitaler og i kommuner.

Teton.ai tester deres koncept på Nordic Health Labs partnerhospitaler og i partnerkommuner

Det er Nordic Health Lab, der faciliterer testforløbene i samarbejde med innovationskonsulenterne på vores partnerkommuner.

Virksomheden kan have testforløb på flere partnerhospitaler, men forløbene kan være tidsmæssigt forskudt.

Testforløbet varer typisk omkring tre måneder.

Vi mener, det er vigtigt at dele de erfaringer, vi gør os. Derfor offentliggør vi efter endt testforløb en rapport med konklusioner fra hele forløbet.

“Nordic Health Lab har været en værdifuld brobygger mellem os, hospitalerne og kommunerne. De er desuden afgørende for, at vi får gennemført grundige og effektive testforløb hos vores potentielle samarbejdspartnere.”
— Mikkel ad Thorsen, CEO Teton.ai